Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne


KWIECIEŃ 2020

TEMATY KOMPLEKSOWE:  

 1. Praca rolnika
 2. Wielkanoc
 3. Tajemnice książek
 4. Dbamy o naszą planetę
 5. Polska to mój dom

 Ad.1

poznanie pracy rolnika – czynności jakie wykonuje i potrzebnych mu narzędzi;

– używanie określeń: na początku, potem, na końcu;

– porównywanie liczebności zbiorów;

– rozwijanie motoryki małej;

– zapoznanie z wyglądem i nazwami pojazdów;

– poznanie produktów, które powstają z mleka.

Ad.2

– poznanie polskich zwyczajów związanych z Wielkanocą;

– poznanie określeń: pisanka, kraszanka, święconka;

– poznanie tradycji święcenia pokarmów w Wielką Sobotę;

– kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną cechę;

– posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych.

 

Ad.3

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych książek;

– rozbudzanie ciekawości badawczej – sprawdzanie różnych faktur papieru;

– doskonalenie umiejętności liczenia;

– zapoznanie z pracą sprzedawcy w księgarni;

– poznanie określeń: okładka, strona, kartka, księgarnia;

– rozwijanie sprawności koordynacyjnej (równowagi, orientacji wzrokowo- ruchowej).

Ad.4

– klasyfikowanie przedmiotów według dwóch cech;

– rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę;

– wdrażanie do utrzymanie porządku w swoim otoczeniu;

– rozwijanie mowy i koncentracji uwagi;

– nabywanie sprawności ruchowej i zwinności.

Ad.5

– kształtowanie przynależności do rodziny;

– uwrażliwienie na potrzebę  zapamiętywania nazwy ulicy, na której się mieszka;

– zabawy z figurami geometrycznymi;

– kształtowanie tożsamości narodowej: mówimy po Polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska, budzenie przywiązania do swojego kraju;

– poznanie flagi  i godła– symboli narodowych;

– wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała

MARZEC 2020

 1. W marcu jak w garncu.
 2. Porządki w ogrodzie.
 3. Witaj wiosno.
 4. Zwierzęta na wiejskim podwórku.

Ad. 1.

 • Ćwiczenie prawidłowego toru oddychania
 • Wypowiadane się na temat treści utworu, budowanie wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia
 • Podawanie nazw zjawisk atmosferycznych
 • Uświadamianie znaczenia troski o własne zdrowie
 • Wyjaśnienie zwrotu „ubierać się na cebulkę”
 • Poznanie procesu powstawania deszczu
 • Ćwiczenie palców poprzez lepienie z plasteliny
 • Wyjaśnienie znaczenia określenia ”kalendarz pogody”
 • Utrwalenie znaczenia symboli pogody
 • Doskonalenie umiejętności liczenia do 5 

Ad. 2.

 • Zapoznanie z wyglądem przebiśniegu
 • Eksperymentowanie kolorami , malowanie farbami dużej powierzchni
 • Rozmowa na temat pracy ogrodnika
 • Utrwalenie nazw narzędzi ogrodnicznych; wyjaśnienie pojęcia: sianie, ziarna, sadzonki,
 • Zapoznanie z różnymi roślinami cebulkowymi
 • Posługiwanie się określeniami: mniejsze, większe, ciężkie, lekkie
 • Rozmowa na temat pierwszych zwiastunów wiosny

Ad. 3.

 • Wzbogacanie słownika o określenia: miękkie, puszyste, miłe.
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami ptaków zwiastujących wiosnę: jaskółki, bociana i skowronka.
 • Rozpoznawanie głosów ptaków; doskonalenie analizy sylabowej
 • Rozumienie określeń: na, nad, obok.
 • Rozpoznawanie wyglądu kwiatów wiosennych
 • Wskazywanie w parze przedmiotów lżejszych i cięższych, mniejszych i większych.
 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajem topnienia marzanny
 • Ćwiczenie narządów artykulacyjnych
 • Rozmowa na temat wartości odżywczych szczypiorku

Ad. 4.

 • Posługiwanie się nazwami zwierząt: kogut, kura, kaczka, świnia, kot, pies,krowa.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania figury i tła.
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i uważnego słuchania
 • Dobieranie zwierząt do ich domów
 • Rozwijanie poczucia rytmu
 • Doskonalenie czynności podstawowych: chodu, biegu, skoku, utrzymywania równowagi.

LUTY 2020

TEMATY KOMPLEKSOWE:  

 1. Baśnie, bajki i legendy
 2. Bale, bale w karnawale
 3. Wynalazki
 4. W dawnych czasach

 Ad.1.

– rozwijanie mowy i myślenia;

–  zapoznanie z bohaterami bajkowymi;

– wdrażanie do rozróżniania dobra i zła;

–  rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej – odgrywanie ról,

– zapoznanie z zasadami korzystania z książek;

–  kształtowanie spostrzegawczości, refleksu i umiejętności kojarzenia.

Ad.2.

rozumienie pojęcia karnawał orazpoznanie sposobów na spędzenie karnawału;

– wdrażanie do wspólnej zabawy;

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się;

– doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-4;

– poznanie pracy fryzjera;

– rozumienie i określanie cech przedmiotów: wielkość, kształt, kolor.

Ad.3.

–  przybliżenie dzieciom, że dzięki wynalazkom żyje się łatwiej;

– zapoznanie z różnymi sposobami komunikowania się,

–  poznanie wyglądu pierwszych telefonów rowerów.

– rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt.

– rozwijanie wyobraźni i pomysłowości podczas układania mozaiki geometrycznej

– doskonalenie przeliczania przedmiotów.

Ad.4.

– przybliżenie dzieciom prehistorycznych czasów, zapoznanie z dinozaurami,

– zapoznanie z procesem powstania węgla

– rozwijanie ekspresji plastycznej;

– poznanie i określanie właściwości soli;

-kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego podczas zabaw badawczych;

– doskonalenie celności rzutu.

STYCZEŃ  2020

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 • WITAMY NOWY ROK
 • CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ
 • ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA
 • ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

Ad.1

 • rozwijanie mowy i myślenia
 • pogłębianie wiedzy o porach roku
 • zapoznanie dzieci z kalendarzem
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • utrwalenie znajomości kolorów, zapoznanie z kolorem białym i czarnym
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmu

Ad.2

 • rozwijanie mowy i myślenia
 • poznawanie właściwości śniegu
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • zapoznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy,
 • zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody lód, szron, śnieg
 • wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem
 • zachęcanie do budowania dłuższych wypowiedzi

Ad.3

 • wzmacnianie więzi z rodziną
 • kształtowanie szacunku do ludzi starszych
 • rozwijanie ekspresji ruchowej
 • wdrażanie do udziału w uroczystościach publicznych
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej, umiejętności ilustrowania piosenki ruchem.

Ad. 4

 • zapoznanie ze sportami zimowymi
 • wdrażanie do zachowania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie.
 • zwrócenie uwagi na dostosowanie ubioru do pogody
 • rozwijanie aparatu artykulacyjnego
 • wdrażanie do budowania dłuższych wypowiedzi
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej, umiejętności ilustrowania piosenki ruchem.
 • Wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem.

GRUDZIEŃ 2019

 TEMATY KOMPLEKSOWE:  

 1. Grudniowe życzenia
 2. Kim będę jak dorosnę
 3. Święta za pasem
 4. Świąteczne tradycje

 Ad.1

– usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej – porównywanie kształtów różnych elementów;

– kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego;

– używanie określeń: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy;

– porządkowanie obiektów – układanie sekwencji rosnących lub malejących;

– kształtowanie poczucia empatii i troski;

– uświadomienie potrzeby społecznego działania na rzecz innych;

– zapoznanie się ze zwyczajem mikołajkowym

Ad.2

poznanie z pracy kucharza, krawca, malarza, mularza oraz atrybutami poszczególnych zawodów;

– nabywanie umiejętności posługiwania się pojęciami: dłuższy, krótszy;

– zachęcanie do porównywania przez odmierzanie;

– wdrażanie do współdziałania w grupie;

– rozwijanie ekspresji ruchowej poprzez zabawy parateatralne;

– rozwijanie sprawności motorycznych.

 Ad.3.

kształtowanie postawy gotowości do pomagania;

– odwzorowywanie i kontynuowanie rytmów;

– zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia;

– rozwijanie sprawności manualnej;

– wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie;

– rozumienie określeń: na górze, na dole, wysoko, nisko.

Ad.4

poznanie zwyczajów świątecznych – składanie życzeń;

– identyfikowanie i określanie własnych emocji;

– eksperymentowanie z różnymi materiałami plastycznymi;

– doskonalenie liczenia i porównywanie zbiorów;

– wzbogacanie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia – potrawy wigilijne;

– wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole.

LISTOPAD 2019

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. „Święto listopadowe”.
 2. ,,Jesienna pogoda”.
 3. „Zwierzęta domowe”.
 4. „Zimno, coraz zimniej”.

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 1. – zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi Polski, budzenie szacunku do symboli narodowych; – wzbogacenie słownika dzieci o nowe wyrazy: flaga, godło, herb, hymn; – kształtowanie postawy patriotycznej; – obserwowanie podczas spaceru symboli narodowych związanych ze Świętem Niepodległości; – poznanie wybranych legend związanych z Polską i jej stolicą Warszawą
 2. – podawanie nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni; – próby tworzenia deszczowej muzyki – gra na instrumentach; – dostrzeganie kształtów i kolorów chmur; – rozwijanie wyobraźni; – grupowanie elementów według wielkości; – opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu; – utrwalanie nazw ubrań
 3. – różnicowanie wielkości: duży, większy, największy oraz mały, mniejszy, najmniejszy; – kształtowanie potrzeby opiekowania się zwierzętami, rozumienie słowa opiekun; – identyfikowanie i określanie własnych emocji, radzenie sobie ze smutkiem; – zapoznanie z pracą weterynarza; – doskonalenie rozpoznawania głosów zwierząt domowych;
 4. – rozwijanie postawy szacunku i właściwych zachowań społecznych; – utrwalanie nazw zwierząt; – wzbogacanie wiedzy przyrodniczej (zimowe mieszkania zwierząt); – doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów; – poszerzenie wiedzy przyrodniczej (zwierzęta zasypiające na zimę); – poznanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt.

PAŹDZIERNIK 2019

TEMATY KOMPLEKSOWE:      

 1. Dary jesieni
 2. Dbamy o zdrowie
 3. Jesienią w parku i w lesie
 4. Zabawy na jesienne wieczory
 5. Listopadowe wspomnienia

 AD.1

– rozpoznawanie warzyw i owoców oraz podawanie ich nazw;

– posługiwanie się określeniami: twardy, miękki;

– wdrażanie do profilaktyki zdrowotnej poprzez zdrowe odżywianie się

– poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat grzybów;

– usprawnianie małej motoryki poprzez zabawy z plasteliną

– rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez tworzenie i kontynuowanie

prostych rytmów ruchowych, słuchowych i graficznych;

 AD.2.

– rozumienie znaczenia wyrażenia zdrowe odżywianie się

– zapoznanie dzieci z pracą lekarza pediatry;

– rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych;

– przeliczanie w zakresie 1–3; określanie, ile jest elementów;

– rozumienie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia człowieka

– poznanie znaczenia ruchu dla zdrowia

AD.3

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku;

– kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej

– liczenie w dostępnym zakresie; porównywanie liczebności zbiorów i tworzenie zbiorów równolicznych;

– poznanie zwyczajów zwierząt szykujących się do zimy;

– rozpoznawanie zwierząt i podawanie ich nazw

 AD.4

– utrwalanie nawyków higienicznych i porządkowych

– doskonalenie wyobraźni ruchowej poprzez zabawę przy muzyce;

– kształcenie słuchu i poczucia rytmu

– wdrażanie do umiejętnego korzystania z plasteliny,

– wykonanie kukiełek do teatrzyku zgodnie z poleceniem N.;

– próby odgrywania różnych scen z życia za pomocą kukiełek (inicjowanie zabaw teatralnych)

– nabywanie umiejętności rzucania i łapania piłki

AD.5.

podawanie nazw członków rodziny;

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat zawodów wykonywanych przez rodziców;

–  pogłębianie pozytywnych więzi rodzinnych;

– kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;

– posługiwanie się określeniami: niższy, wyższy

kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej imion;

– kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu;

– zapoznanie z pojęciami: galeria, wystawa – rozumienie wieloznaczności słów.

WRZESIEŃ 2019

 1. ,,W przedszkolu”
 2. „Wakacyjne wspomnienia”
 3. „Jesteśmy bezpieczni”
 4. „Dbamy o siebie i środowisko”

Ad. 1

– przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci; zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu; poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu; rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach; rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć: na górze, na dole, obok; kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych.

Ad. 2

– zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem, grupowanie przedmiotów według rodzajów wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami; kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali; wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję,proszę; rozumienie pojęć mały, duży; poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie ogrodu przedszkolnego.

Ad. 3

– zapoznanie z pracą policjanta jako osoby, która dba o nasze bezpieczeństwo; rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów w dostępnym zakresie; poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię; układanie prostych rytmów z pasków białych i czarnych rozpoznawanie kształtu koła; posługiwanie się pojęciem koło;  rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie; rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw pojazdów, które te dźwięki wydają.

Ad. 4

– rozpoznawanie i podawanie nazw części ciała; kształtowanie i wspieranie samodzielności dzieci w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności higienicznych ; rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia; podawanie nazw i wskazywanie części twarzy; wdrażanie do odkładania zabawek na ich stałe miejsca; posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych.