Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne


LISTOPAD 2019

Tematy tygodniowe:

 1. LISTOPADOWE WSPOMNIENIA
 2. PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA
 3. JESIENNA POGODA
 4. ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ
 5. ZWIERZĘTA DOMOWE

Ad. 1. utrwalenie nazw członków rodziny; wprowadzenie litery M, m; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych; doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic; doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej, dziś i w przyszłości; łączenie w pary przedmiotów starych i nowych; kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych; pogłębianie poczucia przynależności do rodziny; wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne; kształtowanie zrozumienia aspektów liczby 3;

Ad. 2. rozbudzanie zainteresowania krajem ojczystym; doskonalenie percepcji wzrokowej; zapoznanie z mapą Polski, konturowym kształtem granic; kształtowanie umiejętności rozpoznawania i określania miejsca na kartce papieru; utrwalenie wiadomości o wyglądzie godła i flagi Polski; wzbogacenie słownictwa o nazwy: symbol, godło, flaga, hymn, krajobraz górski, nadmorski, nizinny; utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości o zabytkach Polski i sławnych Polakach; poznanie symboliki herbu Warszawy.

Ad. 3. kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi (obiegowym i obrotowym); doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych; utrwalanie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie; poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych takich, jak powstawanie chmur; doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji; poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krążeniem wody w przyrodzie; doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych do tej pory liter; przewidywanie i doskonalenie umiejętności uważnego słuchania; rozwijanie umiejętności klasyfikacji; dostrzeganie zmian w pogodzie i ich oznaczanie.

Ad. 4. utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy; doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych; doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów; uwrażliwienie na stereotypy związane z jesienią (np. jeż z jabłkiem); wprowadzenie litery Y, y na podstawie liczby mnogiej; utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację; utrwalenie nazw ptaków migrujących; poszerzanie wiedzy geograficznej dzieci; utrwalenie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy; doskonalenie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach; wprowadzenie liczby 5.

Ad. 5. wprowadzenie litery D, d; poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami; wprowadzenie liczby 4; wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby; kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic; przypomnienie nazw zwierząt domowych; kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach; kształtowanie odpowiedzialności; doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom; kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od rzeczywistości; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych przedmiotów; integrowanie grupy przedszkolnej.

PAŹDZIERNIK 2019

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Dary jesieni
 2. Dbamy o zdrowie
 3. Jesień w parku i w lesie
 4. Zabawy na jesienne wieczory

Ad.1

 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw.
 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców.
 • Uświadomienie dzieciom, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące.
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określenia, w którym zbiorze jest mniej, więcej lub tyle samo.
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w kuchni.

Ad. 2

 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw.
 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców oraz owoców egzotycznych.
 • Uświadomienie dzieciom, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące.
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w kuchni.
 • Promowanie zasad zdrowego żywienia.
 • Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.
 • Promowanie zasad zdrowego żywienia – uświadomienie jakie produkty warto jeść często.
 • Uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka.
 • Wzmacnianie siły ramion, nóg i tułowia.
 • Zapoznanie z pracą lekarza i pielęgniarki, przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków w razie choroby.
 • Wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej.
 • Rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji – eliminowanie strachu przed stomatologiem.

Ad. 3

 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Wdrażanie dzieci do rozpoznawania stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy.
 • Rozbudzanie u dzieci zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
 • Rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne.

Ad. 4

 • Kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.
 • Rozwijanie kreatywności dzieci w swobodnych działaniach.
 • Zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poszanowania dla zwierząt.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.
 • Rozwijanie kreatywności.
 • Rozwijanie cierpliwość i koncentracji.
 • Rozwijanie zdolności improwizacyjnych (muzyka).
 • Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych.
 • Uwrażliwianie na sztukę.
 • Pobudzanie do działań artystycznych.

WRZESIEŃ 2019

Tematy tygodniowe:

 1. W przedszkolu
 2. Wakacyjne wspomnienia
 3. Jesteśmy bezpieczni
 4. Dbam o siebie i środowisko

Ad. 1.  Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie; wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej; poszerzanie słownika; doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw; rozwijanie umiejętności tworzenia i odczytywania piktogramów; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat; doskonalenie umiejętności argumentowania; wdrażanie się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych; doskonalenie umiejętności logicznego myślenia; doskonalenie umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznawania ich w grupie innych imion i nazwisk z grupy;  rozwijanie umiejętności opowiadania o własnych zainteresowaniach, upodobaniach;  doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej; doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej.

Ad. 2. Doskonalenie orientacji w roku kalendarzowym; poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata i związanych z nimi konsekwencji w przyrodzie; utrwalanie bezpiecznych zachowań (jak chronić się przed pogodą w różnych porach roku); pogłębianie wiedzy dzieci na temat atrybutów lata, a także aktywności i rzeczy związanych z tą porą roku; doskonalenie umiejętności rozmowy o wspomnieniach z wakacji; rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat pamiątek przywiezionych z wakacji; poszerzanie wiedzy dzieci na temat miejsc spędzania wakacji (miasto, wieś, góry, morze, jeziora);  utrwalenie sformułowań: daleko / blisko / dalej / bliżej z wykorzystaniem mapy; poszerzanie wiedzy dzieci na temat podróży zagranicznych podczas wakacji; poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krajami, miastami Europy i świata.

Ad. 3. Poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane ze środkami transportu; grupowanie pojazdów ze względu na określoną cechę (przeznaczenie, sposób poruszania się); doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zalet i korzyści płynących z wykorzystania różnych środków transportu; doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi dotyczącej miejsca swojego zamieszkania i adresu;  doskonalenie umiejętności zadawania pytań zamkniętych; doskonalenie umiejętności odczytywania symboli; utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię; doskonalenie sprawności manualnej; doskonalenie umiejętności tworzenia i odczytywania regulaminów; przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na placu zabaw; doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami (nie tylko elektrycznymi); poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad kontaktu z nieznajomymi – potrafię mówić: nie!; doskonalenie umiejętności odgrywania scenek sytuacyjnych;  wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu.

Ad. 4. Doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji; poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zmysłów człowieka i ich funkcji; rozwijanie umiejętności odgadywania przedmiotów za pomocą zmysłów; wprowadzenie litery O, o na podstawie wyrazu „oko”; budowanie świadomości dzieci na temat higieny; pogłębianie wiedzy na temat słuchu: zagrożeń, niepełnosprawności oraz higieny; poszerzenie wiedzy na temat zmysłu dotyku, smaku i węchu; doświadczanie polisensoryczne; doskonalenie sprawności ruchowej; wprowadzenie liczby 1; utrwalenie wiadomości na temat zmysłów człowieka; budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowisk.