Informacje dla rodziców


Kochani Rodzice

Inspiracje:
20 zabaw, które przydadzą Ci się gdy usłyszysz „nudzi mi się” – https://www.mamawdomu.pl/2017/12/20-prostych-zabaw.html
Dodawanie 1-10, gra interaktywna – https://www.janauczycielka.com/gry-interaktywne/dodawanie-1-10/
Ptaki przylatujące wiosną do Polski – https://view.genial.ly/5e81faa63fea8d0db0df73ae/vertical-infographic-list-ptaki-przylatujace-wiosna-do-polski
Domowa Plastyka Sensoryczna – Ciastoplastyka – Płaskorzeźba – https://www.gamazbik.com/post/domowa-plastyka-sensoryczna-ciastoplastyka-p%C5%82askorze%C5%BAba
Zabawy z balonami 10 pomysłów dla dzieci – https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/04/zabawy-z-balonami-10-pomyslow-dla-dzieci/
Teleturniej o tym, co dają nam zwierzęta wiejskie, utrwalenie tematu z ubiegłego tygodnia –https://m.facebook.com/groups/562245947165085?view=permalink&id=3027603070629348

Poranne ćwiczenia w gronie rodzinnymzałącznik 1
Plac zabaw Sześciolatek  – Wielkanoc i Praca rolnika – praca w kaiążce KP3

Tydzień: Wielkanoc (06.04-10.04.2020)

06.04 – PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT

„Wielkanocny telefon” – zabawa słuchowa w kole z domownikami. Pierwsza osoba mówi na ucho dziecku hasło związane z nadchodzącymi świętami, np.: Wielkanoc to czas radości; Czekamy na święta wielkanocne; Święta warto spędzić z rodziną. Następnie domownicy szeptem kolejno przekazują hasło, ostatnia osoba wypowiada hasło na głos. Domownicy  sprawdzają, czy hasło zostało prawidłowo przekazane. W następnej rundzie inna osoba podaje hasło. W kolejnych rundach domownicy sami wymyślają hasła.

„Symbole Wielkiej Nocy” – zabawa językowa z alfabetem Alfabet. Rodzic podaje dziecku wyrazy, zadaniem dziecka jest wyszukanie liter odpowiadających pierwszym gło­skom podanych słów, następnie odczytuje hasło. Przykładowe wyrazy: piłka, igła, stół, aparat, noga, koło, ananas (hasło: pisanka). Propozycje innych haseł: baranek, palemka.

Ferie wiosenne – https://www.youtube.com/watch?v=OQF-hDbzmH4

„Tyle samo, mniej czy więcej wody” – Rodzic przygotowuje stanowisko pracy. Powinny na min znaleźć się naczynia o takim samym kształcie i objętości: plasti­kowa butelka z nakrętką, kubek lub szklanka, słoik oraz lejek i dowolne naczynie do noszenia wody z łazienki. Rodzic prezentuje dziecku każde naczynie, prosi o jego nazwanie oraz dokonanie analizy sylabowej i głoskowej słów. N.: Za chwilę poproszę Cię, żebyś powiedział mi, czy w naczyniach, które masz na stoliku mieści się tyle samo wody. Może w niektórych zmieści się jej mniej lub więcej. Napisz lub narysuj swoje spostrzeżenia. Następnie sprawdź swoje pomysły. Pamiętaj, aby przelewać wodę do butelki za pomocą lejka. Po skończonej pracy zapisz wyniki eksperymentów i sprawdź, czy dobrze oceniłeś objętość naczyń. Podczas trwania zabawy Rodzic pomaga dziecku formułować wnioski, zapisywać lub rysować hipotezy. Po zakończeniu eksperymentu dziecko omawia jego wyniki. • plastikowa butelka z nakrętką, kubek lub szklan­ka, słoik, lejek, inne dowolne naczynie – kartka, ołówek

Bajeczka wielkanocna – wysłuchanie opowiadania A. Galicyzałącznik 2. Podczas słuchania utworu dziecko stara się zapamiętać, kogo budziło słońce i w jakiej kolejności. Odpowiedź może narysować lub zapisać w dowolny sposób na kartce.

Rozmowa na podstawie notatek: Kogo naj­pierw obudziło słońce? Kto był drugi? Kto – trzeci? Dlaczego słońce budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka? Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami? Jak przygotowujemy się do świąt Wielkanocnych? Jakie znasz tradycje świąt Wielkanocnych?

Praca z KP3.40a – dorysowywanie brakujących części palmy i pisanki.
Praca z KP3.40b – przeliczanie sylab w zdaniach, zapisywanie ich liczby, przeliczanie bazi, rysowanie „po tyle samo”.

Spacer: Obserwacja drzew. Zabawa ruchowa „Kto szybciej dotrze do swojego drzewa?”. Zabawa bieżna „Biegnij! Stój!”.

 „Przygotowania do świąt” – Dziecko stojąc ruchem przedstawia czynność, jaką wykonuje w domu przed świętami: odkurzanie, pieczenie, mycie okien, ścieranie kurzu, trzepanie dywanów itp. Pozostali domownicy odgadują, jaka to czynność. Ten, kto zgadnie, prezentuje następną czynność.

Kaczuchy – zabawa ruchowa przy muzyce. Dziecko tańczy do nagrania piosenki Kaczuchy naśladując kaczuszki.

07.04 – WIELKANOCNE TRADYCJE

Wielkanoc u języczka – zabawa rozwijająca aparat mowy – załącznik 3. W czasie, gdy Rodzic czyta bajeczkę, dziecko wykonuje ćwiczenia usprawniające narządy mowy.

Zabawy matematyczne o tematyce wielkanocnej (karty pracy): sekwencje i szeregowanie

„Tradycje i zabawy wielkanocne” – omówienie Wielkanocnych zwyczajów: święcenie palm, malo­wanie jajek, święcenie pokarmów – https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U&t=10s

„Kaszubskie nuty” – zabawa słuchowo-wzrokowa załącznik 4
https://www.youtube.com/watch?v=4CVNx_9IRZ4

Rodzic zaprasza dziecko do zabawy z KP3.41a i nazwanie przedmiotów widocznych na ilustracjach. Mówi: Za chwilę włączę piosenkę, która jest wyliczanką śpiewaną w języku kaszubskim. Kaszubi mieszkają na północy Polski, nad morzem. Posłuchaj słów i staraj się wskazywać palcem te ilustracje, o których – waszym zdaniem – jest właśnie mowa w piosence. Po wysłuchaniu piosenki Rodzic prosi dzieci, by opowiedziało o tym, czy łatwo było mu rozpoznać zna­czenie wszystkich słów. Dziecko powtarza treść wyliczanki, wskazując ilustracje. Rodzic włącza piosenkę raz jeszcze i zachęca dziecko do śpiewania.

Praca z KP3.41a – podczas słuchania piosenki Kaszubskie nuty dziecko nakleja nalepki pod tymi obrazkami, które przedstawiają przedmioty nazwane podobnie w języku kaszub­skim i polszczyźnie ogólnej.

„Wielkanocna palma” – praca plastyczna. Rodzic prezentuje dzieciom ilustracje wielkanocnych w Internecie. Opowiada o tradycji palm wielkanocnych. Dziecko siada przy stoliku, na którym są przygotowane przedmioty do wykonania wyklejanki z palmą wielkanocną: kolorowy papier, bibuła, krepina, wstążki, bazie, klej, nożyczki, kartka A4.

Pobyt na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa  „Kto dalej?”.

„Wielkanocna zabawa” – rozwijanie umiejętności dramowych i teatralnych. Rodzic mówi: Za chwilę włączę muzykę i poproszę, żebyś poruszał się do niej w określony sposób. Będzie on zależał od wyrazu, który podam (zajączek, baranek, kurczaczek, pisanka). Nazwy mają przypisane zachowania: zajączek kica, baranek – kłania się, kurczaczek – macha skrzydełkami (rękami ugiętymi w łokciach), a pisanka – obraca się. Rodzic włącza dowolną muzykę i prowadzi zabawę w opisany sposób. Zabawę można poprowadzić w języku angielskim (zają­czek – bunny, baranek – lamb, kurczątko – chick, pisanki – easter eggs). Pogadanka: Jakie święta związane z wiosną będziemy niedługo obchodzić? Jak w naszym domu wygląda przygo­towanie do świąt? Jakie zwyczaje wielkanocne panują w naszym domu? Jak przygotowujesz się do świąt Wielkanocnych? Z czym kojarzą się Tobie święta Wielkanocne?

,,Głodne kurczątka” – zabawa ruchowa. Dzieci – kurczątko spaceruje w rytm muzyki. Kiedy melodia milknie, zbiera do koszyczka tyle nakrętek – ziarenek, ile razy usłyszy klaśnięcie

Zabawy konstrukcyjne klockami, rozgrywanie gier planszowych, układanie puzzli. 

08.04 – WIELKANOCNY KOSZYCZEK

„Co włożymy do koszyczka?” – Dziecko ma przed sobą koszyczek i Alfabet. Rodzic rozpoczyna zabawę i opo­wiada o wybranym produkcie z koszyczka: Do koszyczka włożę produkt, który… Kiedy zagadka zostanie rozwiązana, dziecko wybiera z alfabetu literę, którą  rozpoczyna się nazwa produktu z koszyczka i następuje zamiana ról. Zabawę powtarzamy kilka razy.  Można zaproponować dziecku również, by wybrało z alfabetu litery, którymi rozpoczynają się nazwy produktów z koszyczka. Dziecko wówczas losuje literę, nie pokazując jej Rodzicowi. Formułuje zagadkę, określa­jąc produkt z koszyczka wielkanocnego, którego nazwa rozpoczyna się wylosowaną literą.

„Złodziej jajek” – zabawa ruchowo-słuchowa. Dziecko pełni w zabawie rolę zajączka wielkanocnego. Siedzi w środku, ma zasłonięte oczy i pilnuje „gniazda z pisankami” (Rodzic układa wokół małe piłeczki lub przedmioty wydające dźwięki). Pozostali członkowie rodziny ostrożnie przysuwają się do gniazda i próbują zabrać jedną „pisankę”. Jeżeli „zajączek wielkanocny” usłyszy jakiś głos, wskazuje ręką w tym kierunku. Jeśli wybierze właściwy kierunek, wte­dy należy odłożyć przedmiot na miejsce. Zabawę można powtórzyć kilka razy.

Legenda o białym baranku – wysłuchanie legendy U. Pukały – załącznik 5. Polecenie: Za­stanów się, proszę, podczas słuchania, o co pokłóciły się zwierzęta w koszyku. Postaraj się zapamiętać co znalazło się w koszyku wielkanocnym. Pogadanka: Kto gościł w wielkanocnym koszyku? O co pokłóciły się zwierząt­ka? Spróbuj przypomnieć sobie, jaki kolor miały pisanki w koszyku. Próba formułowania porównań. np. Zielony jak łąka, żółty jak…, czekoladowy jak… itp.

Praca z KP3.41b – odnajdywanie fragmentów ilustracji i zakreślenie ich pętlą, pisanie po śladzie wyrazów „pisanki”, „baba”.

Pobyt w parku: zabawa matematyczno – ruchowa „Zrób to, co usłyszysz”.

„Wielkanocna piosenka” swobodna interpretacja ruchem tekstu piosenki – załącznik 6. Polecenie: Podczas pierwszego słuchania czytanego tekstu spróbuj naśladować ruchami ciała to, co dzieje się w utworze. Następnie spróbuj policzyć, ile razy w tekście pojawia się słowo „zając”. Aby łatwiej zapamiętać, możesz pomóc sobie, licząc na palcach.

Zabawa konstrukcyjna klockami „Domek dla zajączka wielkanocnego”.

09.04 – PISANKI, KRASZANKI, MALOWANE JAJA

„Ćwicz, jak mówię” – zabawa ruchowa z piłką. Dziecko staje naprzeciwko rodzica. Rodzic rzuca do niego piłkę i mówi, np.: Rzuć, kucając. Dziecko wykonuje polecenie i mówi, w jaki sposób ma rzucić piłkę rodzic. Rodzic pomaga dziecku formułować polecenia zawierające dwie czynności.

Zabawa matematyczna – Wielkanocne domino

Bajka o pisankach – słuchanie bajki A. Galicy załącznik 7. Rozmowa: Ile jajek zniosła kura? Dlaczego jajka uciekły? Co się przydarzyło każdemu jajku?

„Nie tylko pisanki” – Rodzic przygotowuje napisy: drapanka, kraszanka, pisanka, oklejanka, nalepianka. Dziecko próbuje odczytać. Następnie powtarza nazwy dzieląc je na sylaby. Przelicza sylaby w każdej nazwie. Potem Opowiada o skojarzeniach, które nasuwają się z tymi na­zwami. Jak myślisz, czy można z tych nazw odczytać, w jaki sposób zostały udekorowane jajka? Czy potrafisz je rozpoznać na ilustracji (internet)? Rodzic porządkuje wypowiedzi dziecka w taki sposób, by podkreślić, że drapanki powstają poprzez skrobanie wzoru szpilką na barwionym jajku, kraszanki – są barwione na czerwono, pisanki – tworzymy poprzez malowanie woskiem i farbowanie jaj, oklejanki – przyklejamy sitowie, płatki kwiatów, a nalepianki – oklejane papierem. Tradycyjne pisanki można spotkać w wielu regionach Polski.

„Pisanki i kraszanki” – zabawy badawcze i plastyczne z barwnikami pochodzenia naturalnego, załączniki: kraszanki – naturalne barwniki
pisanki barwione
batnikowe pisanki.

Praca z KP3.43a – rozwiązywanie sudoku obrazkowego, wycinanie jajek po śladzie
Praca z KP3.43b – wykreślanie niepasujących napisów lub obrazków, czytanie wyrazów.

Spacer: obserwacja ptaków w ogrodzie. Zabawa „Kto znajdzie króliczka

„Kto zbierze najwięcej pisanek do koszyczka” – zabawa ruchowa przy muzyce. Podczas słuchani piosenki dziecko chodzi po sali, zbiera papierowe kulki symbolizujące jajka i wkłada je do koszyczka. Podczas przerwy w muzyce staje na palcach i podnosi wysoko ręce. Po zakończeniu zabawy liczy, ile zebrało kulek. Dziecko może liczyć kulki z wykorzy­staniem słownictwa języka angielskiego.

„Pisanki” – zabawa matematyczna. Dziecko z Rodzicem przygotowuje wycięte z papieru pisanki i koszyczki. Pisanki są różnej wielkości i koloru. Jeden kolor może mieć kilka odcieni. Zadaniem dziecka jest dobranie pisanek wg dowolnego kryterium i położenie ich na koszyczkach. Następnie Rodzic prosi dziecko o wyjaśnienie, dlaczego dokonało takiego wyboru. Potem dziecko układa na kartce A4 pisanki z jednego zbioru od największej do najmniejszej. Porównuje liczbę pisanek w zbiorach. Zabawę można przeprowadzić, posługując się zwrotami w języku angielskim (nazwy kolorów i wielkości oraz liczebniki).

Zabawa rozwijająca spostrzegawczość – Wielkanocne dobble

10.04 – NA ŚWIĄTECZNYM STOLE

„Wielkanocna kłótnia” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence. Dziecko porusza się w rymie piosenki. Na przerwę w muzyce Rodzic klaszcze kilka razy. Dziecko musi tyle samo razy podskoczyć. W kolejnych powtórzeniach Rodzic umawia się na inne ruchy, np. skakanie na jednej nodze, klaskanie, naprzemienne skłony w lewa i prawą stronę itp.

Zabawa językowa – Wielkanocne bingo

„Wielkanocny stół” – Dziecko opowiada, jak w domu wygląda nakrycie wiel­kanocnego stołu, jakie potraw na nim stoją, jakie zna tradycje rodzinne związane ze świątecznym śniadanie. Następnie słucha wiersza E Skarżyńskiej – załącznik 8. Pogadanka:  Jakie elementy dekoracyjne znajdują się na stole? Kto usiądzie przy stole? Czego brakuje na stole, a powinno się znaleźć zgodnie z tradycją wielkanocną? Przypomnienie symboliki niektórych produktów znajdujących się na stole:
Pisanka – symbol życia. Baranek – symbol zmartwychwstania Chrystusa.
Chorągiewka – znak zwycięstwa.
Palmy – nawiązują do wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i powitania go przez mieszkańców miasta. Świąteczne palmy miały zapewnić dobre plony, chronić przed pożarami i chorobami.
Bazie – spożywano, gdyż wierzono, że chroni to przed bólem i dodaje sił. Są symbolem budzącej się wiosny.

„Wielkanocne obliczenia” – zabawa matematyczna. Dziecko siada przy stole, na którym leżą liczmany, np. nakrętki po napojach. Rodzic podaje treść zadania, dziecko oblicza za pomocą liczmanów:

 • W pewnym domu do świątecznego śniadania zasiadły następujące osoby: mama, tata, ciocia Basia z wujkiem Piotrem i dwiema córeczkami, babcia Frania i mały Michaś. Ile osób siadło do świą­tecznego śniadania?
 • Kasia ozdabiała świąteczny mazurek. Przygotowała 10 migdałów. Po chwili przyszedł Maciek i zjadł 2 migdały. Ile migdałów zostało Kasi do ozdobienia mazurka?
 • Na stole leżało osiem jajek. Mama zjadła jedno, a tata dwa. Ile jajek zostało na stole?
 • Zuzia robiła wielkanocną palmę. Przyczepiła na niej 3 czerwone kwiaty, 2 żółte kwiaty i 4 fioletowe. Niestety, klej był zbyt słaby i 2 kwiaty się odczepiły. Ile kwiatów zostało na palmie?

Praca z KP3.42a – rysowanie pisanek po śladzie, naklejanie sztućców obok talerzy.
Praca z KP3.42b – kolorowanie ilustracji zgodnie z kodem, pisanie po śladzie wyrazu Wielkanoc.

Spacer: zabawa ruchowa bieżna „Kelnerzy”. Rysowanie kredą po chodniku.

„Zastawianie wielkanocnego stołu” – w koszyczku leżą karteczki z nazwami potraw i ozdób (nie tylko wielkanocnych). Dziecko wybiera te karteczki, na których widnieją napisy przedmiotów i produktów niezbęd­nych na świątecznym stole. Oprócz tego dziecko może mieć do dyspozycji: obrus, serwetki, talerze, sztućce, filiżanki lub szklanki. Po zakończeniu pracy opowiada, jak wygląda jego wielkanocny stół. Korzystając z własnych doświadczeń, wypowiada się na temat ulubionych potraw świątecznych.

Puzzle z kartek świątecznych „Wesoła Wielkanoc”.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 29:

 • „Skaczące żabki”. Dziecko staje na wyznaczonej linii i na sygnał skacze do końca pokoju, naśladując żabki. Na końcu wykonuje obrót, przechodzi przez szarfę (związana apaszka, sznurek, tasiemka) i wraca.
 • „Zające na łące”. Dziecko robi przysiad, opiera ręce na podłodze i skacze jak zając do wyzna­czonego miejsca. Po drodze wykonuje obrót, przechodzi przez szarfę i wita się z domownikami ogonkami.
 • „Jajko na łyżce”. Dziecko staje na początku pokoju z łyżką i piłeczką z papieru, symbolizującą jajko. Ma za zadanie dobiec na drugi koniec pokoju i wrócić, trzyma­jąc w ręku łyżkę, a na niej piłeczkę. Następnie przekazuje łyżkę i piłeczkę kolejnemu domownikowi. Jeśli piłeczka upadnie, należy po nią wrócić.

 Życzymy zdrowych i wesołych świąt.
Nauczycielki grupy VIII „Motylki”

DRODZY RODZICE

Tydzień: Praca rolnika (30.03-03.04.2020)

Zachęcamy do zapoznania dzieci z treścią bajki terapeutycznej o wirusie i kwarantannie pt. Bajka o złym królu Koronawirusie i dobrej Kwarantannie” autorstwa Doroty Bródki – http://dorotabrodka.pl

Inspirujące pomysły i linki cd.:

Zabawy z literami – załącznik
Wykreślanki tematyczne – załączniki
Ćwiczenia gimnastyczne na każdy dzień
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158287866946823&id=16376361682
Sensolacja- sensoryczna stymulacja, 25 przepisów na jadalne masy
https://www.facebook.com/groups/391098011609108/permalink/527798187939089/
350 kolorowanek dla dzieci
https://oliloli-newlife.com/2020/03/kolorowanki-dla-dzieci
Pomysły na 10 worków sensorycznych, które zajmą dzieci na długo!
https://www.mamawdomu.pl/2016/11/woreczki-sensoryczne.html
Warsztaty kodowania i kompetencji cyfrowych prowadzonych online
https://www.facebook.com/100002888272662/posts/2479304695509115/?sfnsn=mo
Zabawy origami http://www.zabawydladzieci.com.pl/kat/nauka/czytam-pisze/
https://www.youtube.com/watch?v=4OesdHZFKNM
https://www.youtube.com/watch?v=WThO07Qlu5w
Opowiadanie Anety Konefał „Książkożerca”, czyta Misiowy Wujek – Maciej Barański
https://www.facebook.com/100002888272662/posts/2478272678945650/
Milion pomysłów na zabawy z dzieckiem w domu: 
https://oliloli-newlife.com 
Zakładamy hodowlę fasoli: 
https://www.mamawdomu.pl/2020/03/eksperymenty-z-fasolka.html
Masy plastyczne – czyli jak fajnie spędzić czas bez multimediów!  – załącznik.
Przedszkolny bank pomysłów PWN do edukacji domowej https://www.wszpwn.com.pl/wydarzenie/

30.03 – Dzień w gospodarstwie

„Taczki”- zabawa ruchowa, zabawa tradycyjna. Rodzic lub rodzeństwo z dzieckiem naśladuje chodzenie z taczką. W drodze powrotnej następuje zmiana ról.

„Wiejskie odgłosy” – dziecko ogląda nagranie z odgłosami zwierząt z wiejskiej zagrody.
https://www.youtube.com/watch?v=YHB3x2k3x30

Następnie słucha go odwrócone tyłem do ekranu i podaje nazwy słyszanych zwierząt.
https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE&t=34s

Wiersz „Rozmowy zwierząt” B. Kosowskiej – załącznik 1. Dziecko słucha recytacji wiersza i opowiada jego treść. Następnie wykonuje ćwiczenia logopedyczne – naśladuje odgłosy zwierząt.

„Zwierzęta w zagrodzie” – praca plastyczna. Rodzic przygotowuje duże szablony zwierząt gospodarskich na kartonie – załącznik 2 Każdy szablon ma nacięcia u dołu oraz wsuwane podstawki, aby utrzymać zwierzątko w pionie. Dziecko wycina i ozdabiają szablony np. kolorowym papierem, płatkami kosmetycznymi, watą, ścinkami włóczki, tkanin itp. Następnie tworzy gospodarstwo, z klocków buduje zagrody dla stworzonych zwierząt.

Praca z KP3.44a – łączenie młodych i dorosłych zwierząt tego samego gatunku.
Praca z KP3.44b – przeliczanie figur, zabawy ruchowo-słuchowe, odczytywanie zdań, łączenie ich z obrazkiem.

Spacer: obserwacja drzew znajdujących się w okolicy, podawanie ich nazw. Zabawa ruchowa – bieżna „Kto szybciej dobiegnie do drzewa”.

„Bal w zagrodzie” – zabawa ruchowa naśladowcza. Dziecko wybiera dowolne zwierzę gospodarskie, którego ruchy będzie naśladować podczas zabawy – załącznik 3

Oglądanie książek o zwierzętach – Dziecko odszukują zwierzęta, które mieszkają w gospodarstwie. Wypowiada się na temat ilustracji. Próbuje odczytywać proste wyrazy z poznanych liter. Rodzic może kierować zabawą np.: Znajdź zwierzę, które mieszka w kurniku. Znajdź duże zwierzę, które mieszka w stodole. Skłania dziecko do refleksji i odpowiedzi na nietypowe pytania np.: Czy wiesz dlaczego krowa jest czarno-biała? Jak myślisz?  Dlaczego koń ma kopyta, a nie łapy?, itp.

Praca z KP3.48a – kącik grafomotoryczny, pisanie nazw zwierząt po śladzie.

Zabawy konstrukcyjne klockami, rozgrywanie gier planszowych, układanie puzzli.

31.03 – Na polu

„Stary Donald farmę miał” – zabawa muzyczno ruchowa – załącznik

„Dlaczego rośliny rosną?” – praca plastyczna, ćwiczenie umiejętności wyrażania myśli symbolami. Dziecko zastanawia się czego potrzebują rośliny, żeby rosnąć. Następnie  ilustruje to na kartce papieru lub zapisuje wyrazy. Rodzic omawia z dzieckiem plakat i podsumowuje, aby zaznaczyć wyraźnie wszystkie czynniki, których rośliny potrzebują do wzrostu. Plakaty można zawiesić.

Wiersz „Wspólna praca”  L. Wiszniewski – załącznik 4 Rodzic zaprasza dziecko do uważnego wysłuchania wiersza, aby zwróciło uwagę na wszystkie trudne słowa i postarało się je zapamiętać. Rozmowa: Czy zrozumiałeś wszystkie słowa użyte w wierszu? Rodzic wyjaśnia, co to jest pług, ugór, orka, brona. Czy zapamiętałeś, jakie zwierzęta występowały w wierszu? Co robiły i o czym opowiadały? Rodzic zachęca dziecko do tworzenia zdań z niektórymi słowami użytymi w wierszu. Następnie przelicza słowa w zdaniach i podaje ich liczbę.

Ilustracje pracy w polu – załącznik.

„Zakładamy uprawę ziół” – zabawa badawcza dla chętnych. Rozmowa: Jakie rośliny może uprawiać rolnik? Co można zrobić z tych roślin? Co to są zioła, jak wyglądają, do czego można je wykorzystać? Rodzic z dzieckiem zakłada uprawę ziół w doniczce.

Praca z KP3.45a – przypomnienie cyklu rozwoju roślin, zaznaczenie kolejności, rysowanie po śladzie pędów fasoli.
Praca z KP3.45b – rysowanie drogi w labiryncie, klasyfikowanie warzyw i owoców.

Spacer po najbliższej okolicy. Zabawa ruchowa – skoczna „Utrudnione kroki”. Zabawy ruchowe według pomysłu Rodzica.

Zabawy z językiem angielskim – „Stary Donald farmę miał” – zabawa muzyczno ruchowa – załącznik

„Konik”- gimnastyka buzi i języka wg I. Jackowskiej.
Jedzie koń po bruku, stuka – stuku, puku – Kląskanie językiem ze zmianą tempa.
Konik woła iha – ha . Czy potrafisz tak jak ja? – Powtarzanie iha –ha.
Raz jedzie po woli, a raz galopuje.
Ten dźwięk słyszy każdy, kto go naśladuje. – Kląskanie językiem ze zmianą tempa.

Wspólne oglądanie książek i albumów o gospodarstwach, o pracy rolnika, maszynach.

01.04 – Wiejskie produkty

„Policz i przynieś tyle, ile jest oczek na dwóch kostkach” – zabawa dydaktyczna.

„Rozwijam się jak kwiat” – zabawa ruchowa. Dziecko leży na plecach. Kolana ma przyciągnięte do brzucha, ramiona skrzyżowane na klatce piersiowej. Rodzic snuje opowieść o rozwijającym się kwiatku, który rozchyla płatki do słońca. Zadaniem dziecka jest powolne wyprostowanie nóg i ramion i położenie ich na podłodze. Zachęca, by robić to jak najwolniej.

„Od buraka do lizaka” – układanie historyjki obrazkowej. Rozmowa dotycząca znajomości różnych rodzajów buraków – załącznik

 „Tajemnicze pudełko” – rozmowa na temat produktów pochodzenia zwierzęcego. Rodzic przygotowuje pudełko z niewielkim otworem przez który można włożyć rękę. Dziecko wyciąga z niego różne produkty pochodzenia zwierzęcego. Podaje ich nazwy, a następnie mówi, od którego zwierzęcia dany produkt pochodzi, np. jajko, mleko w kartonie, miód w słoiku, kłębek wełny, pióro.

Można poprowadzić tę zabawę w języku angielskim (jajko – egg, mleko – milk, miód – honey, wełna – wool).

„Co można z nich zrobić?” dziecko podaje propozycje, do czego można wykorzystać produkty wyciągnięte z pudełka, np. jajka: kanapki, sałatka, jajka w majonezie, ciasto; mleko: kakao, ser, budyń; miód: kanapki, ciasto; wełna: sweter, czapka, rękawiczki; pióro: poduszka, pierzyna. Rodzic zapisuje wyrazy podane przez dziecko na kartce. Następnie podaje wybrany wyraz a dziecko podskakuje tyle razy na jednej nodze, ile ma sylab lub liter.

Praca z KP3.46a – zapisywanie i rozwiązywanie działań arytmetycznych, dodawanie w zakresie 10.
Praca z KP3.46b – czytanie sylab i pisanie utworzonych z nich wyrazów.

Spacer: „Szukamy wiosny”- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną. Zabawa ruchowa- skoczna „Skoczne wyścigi”.

Piosenka „Rolnik sam w dolinie” sł. i muz. tradycyjne – załącznik 5
https://ucze.pl/pobierz/?f=225915&h=541d15277b8c9ef5caa15c6c4afcfe0f1ef02ba6&josso_assertion_id=471B516094B030DD

„Ułóż dalej” – zabawa dydaktyczna w układanie rymów wg propozycji Rodzica.

02.04 – Maszyny rolnicze

„Głowa, ramiona…” – zabawa ruchowo-muzyczna.
https://ucze.pl/pobierz/?f=225923&h=7cad2e3c28f912f879942e427e334b31253af0d9&josso_assertion_id=DEF3F5B36BC08022

„Co to jest farma?” – Rodzic rozmawia z dzieckiem:  Co to jest farma? Czym zajmuje się rolnik? Jakie znaczenie ma praca rolnika dla osób mieszkających w mieście? Jakie obowiązki ma hodowca zwierząt, jak się nimi opiekuje? Co robi rolnik rano, w południe, a co wieczorem? Co jedzą zwierzęta hodowane w gospodarstwie?

„W poniedziałek rano kosił ojciec siano” – zajęcia umuzykalniające – załącznik 6 Dzieci stają w kręgu. Rodzic, który jest „ojcem”, wykonuje gesty odpowiednie do słów piosenki. Dziecko w takt melodii naśladują jego ruchy. W następnych zwrotkach kolejno zmieniają dni tygodnia i czynności .

„Maszyny rolnicze” − Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia przedstawiające różne maszyny i narzędzia rolnicze, wykorzystywane w gospodarstwie: kombajn, traktor, prasę, bronę, motykę, grabie, łopatę, widły, kosę. Dziecko dzieli ich nazwy na sylaby, następnie na głoski, oznacza pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie. Rozmowa: Jakich maszyn potrzebuje rolnik podczas swojej pracy? Do jakich czynności wykorzystuje te maszyny i narzędzia? Gdzie rolnik zwozi zboże?

Praca z KP3.47a – układanie historyjki obrazkowej o powstawaniu chleba, numerowanie kolejnych obrazków, rysowanie ostatniego elementu historyjki.

Spacer: zabawa ruchowo – orientacyjna „Pary”. Zabawa ruchowa „Podaj swój ruch’.

Zabawy z językiem angielskim – „Głowa, ramiona…” – zabawa ruchowo-muzyczna.
https://ucze.pl/pobierz/?f=225925&h=07c366440a7e6b1c0a027757a76f9a21acf88e76&josso_assertion_id=739E662D914EAA04

„Maszyny rolnicze”– zabawa, naśladowanie maszyn rolniczych głosem i ruchem.

 „Rekwizyt do zawodu” – Rodzic przygotowuje karteczki z nazwami zawodów. Dziecko ma za zadanie podać jeden rekwizyt związany z zawodem, którego nazwę wylosuje.

Ilustracje zawodów – załącznik.

03.04 – Cztery pory roku w gospodarstwie

 „Jakie to słowo?” – synteza i analiza głoskowa wyrazów z ilustracji – załącznik 7. Rodzic podaje wyraz głoskując a dziecko pokazuje obrazek, potem zmiana.

Praca z KP3.48b – kącik grafomotoryczny –– uzupełnianie tabeli symbolami według wzoru, kolorowanie sekwencji kwadratów.

Wiersz „Od wiosny do wiosny” H.  Zdzitowieckiej – załącznik 8. Dziecko słucha opowiadania czytanego przez rodzica z zamkniętymi oczami, aby mogło wyobrazić sobie, co takiego dzieje się na świecie opisanym w wierszu. Stara się zapamiętać, jakie pory roku są w nim przedstawione. Pytania:  Czy udało Ci się zapamiętać, które pory roku są przedstawione wierszu? Co oznacza sformułowanie „płyną miesiące”? Jakie prace gospodarskie wykonuje się w ogrodzie lub w polu wiosną, latem, jesienią a jakie zimą?

Praca z KP3.47b – odnajdywanie elementów niepasujących do prezentowanej pory roku, nalepianie nazwy pory roku.

„Krzyżówka” – zabawa językowa z wykorzystaniem Alfabetu – załącznik 9. Układanie z kartoników z poznanymi literami wyrazów – mogą się krzyżować pionowo i poziomo. Na koniec dzieci odczytują ułożone wyrazy, przeliczają je, porównują liczbę liter w wyrazach.

Spacer: Zabawa ruchowa „Zegar stop”. Zabawy ruchowe według pomysłów dzieci na świeżym powietrzu.

Piosenka „Pory roku i miesiące” – utrwalanie kolejności nazw pór roku i miesięcy.

https://www.youtube.com/watch?v=vF-f4pSW9zk

„Karmimy kurki” – zabawa usprawniająca aparat mowy. Dziecko na kartce rysuje duże koło (kurę) i je wycina. Niepotrzebne fragmenty papieru tnie na niewielkie kawałki (wielkości paznokcia kciuka) – będą udawać pokarm kurek. Następnie za pomocą słomki przenosi papierowe ścinki na wycięte koło w ciągu minuty. Potem przelicza „ziarenka”.

 Pozdrawiamy serdecznie
Nauczycielki grupy VIII „Motylki”

Drodzy Rodzice!

         Witamy się z Wami po raz drugi w tym trudnym dla wszystkich okresie. Mamy nadzieję, że czas spędzany w domu z dziećmi przynosi Wam wszystkim dużo radości, satysfakcji, spełnienia, a także nadziei na lepsze jutro.
Prezentujemy wam poniżej propozycje zabaw i ćwiczeń na nowy tydzień. Pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie.

                                                                     Pani Ela i Pani Wiola

Zachęcamy do zapoznania dzieci z treścią bajki terapeutycznej o wirusie i kwarantannie pt. Bajka o złym królu Koronawirusie i dobrej Kwarantannie” autorstwa Doroty Bródki
– wersja do druku na blogu autorki
http://dorotabrodka.pl/blog/?fbclid=IwAR2fxjfBZrePiTwP63QZ1nCA1dhalqvO8jXIRd6Uh0Q2RAbOp-HTCuguwS0
– audiobook, słuchowisko
http://dorotabrodka.pl/wp-content/uploads/2020/03/Bajka-O-Krolu-Wirusie-Dorota-Brodka.mp3

Gorąco polecamy – Przedszkolny bank pomysłów i zabaw PWN – do edukacji domowej i nie tylko.
Zaglądajcie tutaj codziennie – będzie się działo!       https://www.wszpwn.com.pl/wydarzenie/

Zapraszamy do skorzystania z pomysłów Pani Moniki z grupy „Słoniki” na MASY PLASTYCZNE! – załącznik, czyli jak fajnie spędzić czas bez multimediów! Zabawa nimi jest doskonałą formą ćwiczeń przygotowujących rączki i paluszki dzieci do nauki pisania! Zatem śmiało ugniatajcie, rwijcie i lepcie!

Tydzień (23-27.03.2020) Zwierzęta na wiejskim podwórku

           W tym tygodniu porozmawiajcie z dziećmi o wszystkim, co dzieje się na wiejskim podwórku, jakie zwierzęta żyją w wiejskiej zagrodzie. Niech dzieci samodzielnie wyszukają w książkach informacji dotyczących zwierząt hodowlanych, ich wyglądu i zwyczajów.  Wykonujcie z dziećmi wiele ćwiczeń dotyczących dodawania i odejmowania przedmiotów. Możecie w tym celu układać zadania z treścią dotyczące zwierząt hodowlanych, np. na łące pasą się 4 krowy, polem na łąkę doszło jeszcze 6 krów. Ile razem pasie się krów na łące?

Zapoznajcie dzieci z wyglądem litery ł na podstawie wyrazu łapa i uczestniczcie z nimi w wielu zabawach językowych, utrwalających jej zapis i miejsce w słowach (ćwiczenia jak z literą g, w poprzednim wpisie).

Uczestniczcie z dziećmi w zabawach ruchowych do piosenek o zwierzętach hodowlanych, które dzieci znają, albo których nauczycie się w domu (poszukajcie w internecie), twórzcie razem do nich akompaniamenty, ilustrujcie je ruche, wykonajcie prace plastyczne .

Zapoznajcie dzieci z produktami z mleka. Wspólnie wykonajcie pastę jajeczną. Niech dzieci rozpoznają zmysłem dotyku, smaku i zapachu różne rodzaje produktów mlecznych.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Aby utrwalić wiadomości o zwierzętach gospodarczych, możecie Państwo  przeglądać wspólnie z dziećmi albumy, książki i filmy związane z tematyką rolniczą. Dzieci powinny próbować czytać proste teksty z poznanych liter.

Propozycje zabaw z dziećmi dotyczących tematu:

 • Dzień dobry zwierzątka – zabawa rozwijająca aparat mowy, podczas słuchania opowiadania dzieci naśladują ruchami narządów mowy i dźwiękami zachowania zwierząt.

„Dzień dobry zwierzątka” – załącznik 1

 • Tyle kroków” – zabawa słuchowo-ruchowa. Rodzic wypowiada nazwy zwierząt: krowa, kot, kura, indyk, koń, owca, a dzieci dzielą je na głoski i wykonują tyle kroków do przodu, ile głosek jest w danym słowie.
 • „Matematyka w zagrodzie” – Rodzic przygotowuje dla dziecka liczmany, np. nakrętki po napojach. Dzieci układają je zgodnie z treścią zadań i przeliczają, np.:
 1. W gospodarstwie pani Marysi są: 2 krowy, 3 kozy i 1 koń. Ile pani Marysia ma zwierząt?
 2. Na słońcu wygrzewają się 2 koty i 3 pieski. Ile zwierząt wygrzewa się na słońcu?
 3. Po podwórku chodzi 1 krowa, 2 konie, 4 pieski i 1 kot. Ile zwierząt jest na podwórku?

Stary Donald farmę miał – załącznik 2

Old MacDonald had a farm – załącznik 3

 • „Liczymy zwierzęta” – zabawa matematyczna. Rodzic rozdaje dzieciom liczmany, np. nakrętki po napojach. Podaje treść zadań, dzieci dokonują obliczeń za pomocą liczmanów.
 • Przykładowe zadania (dodawanie w zakresie 10):

W gospodarstwie były 4 kury i 5 kaczek. Ile ptaków było w gospodarstwie?
Kura wysiadywała jajka. Najpierw wykluły się 2 pisklęta, chwilę później – 4 pisklęta, a po kolejnej chwili – jeszcze 1. Ile piskląt się wykluło?
Na łące pasły się 2 duże krowy i 1 mały cielak. Ile krów było na łące?
W stajni stały snopki siana: 1 pod drzwiami, 2 przy prawej ścianie, 4 przy lewej ścianie. Ile snopków siana stało w stajni?

 • „Na wiejskim podwórku” – praca plastyczna. Rodzic rozdaje dzieciom plastelinę i sztywne kartoniki lub pokrywki plastikowych pojemników. Dzieci lepią z plasteliny makietę wiejskiego podwórka i zwierzęta gospodarskie. Na koniec przygotowują wystawę, podczas której  dziecko opowiada, co wykonało.
 • „Wiejski wyścig”– przygotowanie gry ściganki. Dzieci rysują planszę do gry, która się dzieje na wiejskim podwórku – oznaczają miejsce startu i mety, rysują pola trasy. Mogą przygotować pola-niespodzianki (droga na skróty lub cofnięcie się). Po skończeniu ustawiają na polu start swoje pionki, rzucają kostka i przesuwają się o wylosowana liczbę pól.
 • „Produkty z mleka” – polisensoryczne poznanie produktów mlecznych. Dzieci nakładają sobie odrobinę na talerzyk. Degustują produkty, opowiadają, jaki mają smak, zapach, czy im smakują. Rodzic zwraca uwagę na to, ze jeden produkt może budzić u różnych osób różne emocje i należy wyrażać je kulturalnie. Dziecko rysuje na kartce obok produktu buźkę: zadowoloną, gdy produkt mu smakuje lub smutną, gdy produkt mu nie smakuje. Na koniec dzieci z zawiązanymi oczami próbują po jednym produkcie mlecznym i odgadują, co to jest.
 • Najpiękniejsze… – słuchanie opowiadania Grzegorza Kasdepke, rozmowa na temat jaj zwierząt – załącznik 4

Rodzic rozmawia z dziećmi na temat tekstu: O jakich kurczakach marzyły kury? Co kury zrobiły z jajkami? Jakiego koloru były małe kurczaczki? Jakie zwierzęta wykluwają się z jaj? Dzieci szukają odpowiedzi w dostępnych książkach i czasopismach, korzystają z własnej wiedzy. Podają przykłady zwierząt, które wykluwają się z jaj. Rodzic może pomóc nazwać kategorie tych zwierząt: owady, ryby, gady, płazy. Wśród ssaków zaledwie dwa gatunki – dziobak i kolczatka.

Inspirujące linki:

Pomocne inspiracje:

Gry kształtują umiejętności interpersonalne dzieci, ich pamięć, mowę i myślenie, doskonalą umiejętności matematyczne oraz rozwijają refleks. Udostępniamy publikację o sztuce konstruowania gier planszowych – załącznik 

Lista fantastycznych zadań do realizacji z dziećmi – udostępniona przez Martę Murawską na:
https://www.facebook.com/100002888272662/posts/2459489384157313/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/100002888272662/posts/2460630070709911/?sfnsn=mo – czary z drukary:)

Lista możliwych zadań dla dzieci

Wiosenna gimnastyka buzi i języka – https://rysopisy.eduzabawy.com/logopedyczne

Gimnastyka buzi i języka
Dlaczego watro czytać książki – https://realizujswojecele.pl/

Dlaczego warto czytać

Przedszkole WSiP ONLINE – https://www.wsip.pl/przedszkole-wsip-online
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne zapraszają Rodziców do skorzystania z propozycji zabaw i aktywności dla dzieci. W każdy poniedziałek i w każdą środę na stronie będą zamieszczane nowe zestawy na kolejne dni. Zapraszają już teraz do pobrania materiałów w ramach projektu Przedszkole WSiP Online.

Polecamy również stronę http://krokotak.com/. Znajdziecie tutaj Państwo do wydruku wspaniałe kolorowanki, ćwiczenia z pisania, pomysły na prace plastyczne o różnej tematyce z gotowymi wzorami.

Pomysły na kreatywne spędzanie czasu z dzieckiem w domu:

Na stronie Galerii Sztuki Zachęta można zapisywać dzieci na warsztaty on – line:)
https://zacheta.art.pl/pl

Darmowy dostep do audiobookow i e-bookow dla dzieci w Empku przez 60 dni:)
https://www.empik.com/czas-w-domu

Propozycje internetowych źródeł nauki dla przedszkolaków oraz i ich starszego rodzeństwa:)
https://www.juniorowo.pl/

Zachęcamy do przeglądania stron internetowych teatrów i muzeów dla dzieci, które otwierają się na zwiedzanie w wersji ON- LINE:) Spektakle dziecięce są też dostępne na YouTube:)

Pozdrawiamy serdecznie
Nauczycielki grupy VIII „Motylki”

Tydzień (16-20.03.2020) – Witaj, wiosno!

W tym tygodniu zachęcamy do zabaw z dziećmi dotyczących tematu „Witaj wiosno!”. Możecie z dziećmi przeprowadzić rozmowę o wiosennych zmianach w przyrodzie, rozkwitających pączkach, powracających ptakach. Przeczytajcie dzieciom opowiadanie Macieja Bennewicza pt. „Tajemniczy lot” – załącznik, z którego dzieci dowiedzą się w jakiej kolejności przylatują ptaki na wiosnę, jak wygląda czapla, skowronek i trznadel, co to znaczy, że wiosna „wybucha”, które kwiaty są oznaką wiosny.

Na podstawie wiersza „Rachunki Pani Wiosny” – załącznik, pobawcie się w „wiosenną matematykę”, słuchając zagadek matematycznych a następnie przeliczając przy użyciu klamerek i papierowych tacek. Porozmawiajcie również o tym, jak wiosną należy dbać o zdrowie. Przeprowadźcie z dziećmi rozmowę kierowaną o pożegnaiu zimy – załącznik. Zapoznajcie je ze starym ludowym zwyczajem i symbolem odcho­dzącej zimy – topieniem marzanny, na podstawie wiersza pt. „Marzanna” – załącznik. Wykorzystajcie do tego również filmiki na YouTube. 

Zapoznajcie dzieci z literą G, g. Wykonajcie z dziećmi kilka ćwiczeń (wymienianie wyrazów rozpoczynających się na „g”, dzielenie tych wyrazów na sylaby i głoski, wyszukiwanie litery „g” w tekstach, czytanie tekstów z naszych podręczników z literą „g”). Utrwalajcie wszystkie poznane dotąd litery.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?
W codziennych sytuacjach warto kontynuować z dzieckiem utrwalanie nazw ptaków i roślin. Aby ćwiczyć dodawanie, warto przeliczać przedmioty codziennego użytku. Podczas posiłków można również utrwalać znajomość produktów spożywczych bogatych w witaminy.

Pozdrawiamy serdecznie
Nauczycielki grupy VIII „Motylki”