Czytaj dziecku 20 minut dziennie.

Drodzy Rodzice!

Każdy z Was pragnie, aby jego dziecko wyrosło na mądrego, dobrego i szczęśliwego człowieka. Z pewnością najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest codzienne czytanie!

Wspomagając proces wychowania nasze przedszkole w 2011r. przystąpiło do Klubu Czytających Przedszkoli w ramach kampanii społecznej ,,Cała Polska czyta dzieciom” 

Realizując program:
• zapoznajemy dzieci z ważniejszymi utworami literatury dziecięcej;
• kształtujemy zainteresowania książką oraz czytelnictwem;
• udoskonalamy umiejętności wypowiadania się na temat treści utworów pełnymi zdaniami;
• kształtujemy rozumienie potrzeby szanowania książek oraz uczymy współodpowiedzialności za nie;
• rozbudzamy u dzieci ciekawość świata;
• zachęcamy dorosłych do głośnego czytania dzieciom w domu
• organizujemy czytanie dzieciom w przedszkolu w każdej grupie
• nauczycielki z naszego przedszkola codziennie czytają dzieciom ich ulubione bajki, baśnie, wiersze.

Warto wiedzieć, że głośne czytanie dziecku:
• buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem,
• zapewnia emocjonalny rozwój dziecka,
• rozwija język, pamięć i wyobraźnię,
• uczy myślenia, poprawia koncentrację,
• wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka,
• poszerza wiedzą ogólną,
• ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole,
• uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu,
• zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów,
• chroni przed zagrożeniami ze strony masowe kultury,
• kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

Dlatego CZYTAJ DZIECKU 20 MINUT DZIENNIE. CODZIENNIE!
• Czytanie na głos niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu.
• Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć siebie i innych.
• Wspólne głośne czytanie z nastolatkiem pomoże mu pokonać wiele problemów wieku dorastania.

Wczesne dzieciństwo, wiek przedszkolny to niezwykle ważny czas w rozwoju dziecka. Dzieci poznają świat, gromadzą wiedzę, rozwijają i doskonalą swoje umiejętności.
Udział naszego przedszkola w Programie „Czytające Przedszkola” daje gwarancje lepszego, wszechstronnego rozwoju dzieci, wzbogacania ich mowy, nauki poprawnego i bogatego słownictwa oraz lepszego przygotowania do szkoły i do życia!

Działania podjęte w ramach realizacji, promocji i wsparcia programu „Czytające Przedszkola”:
1. W każdej grupie utworzono ,,Kącik ciekawej książki”.
2. Kilka grup zorganizowało i otworzyło Bibliotekę Przedszkolaka działającą w naszym Przedszkolu, wyposażoną w interesujący księgozbiór książeczek dla dzieci
3. Każde dziecko mogło wypożyczać książki do domu.
4. Wzbogacamy księgozbiór Biblioteki Przedszkolaka organizując akcje Książka do Przedszkola.
5. Nauczycielki wszystkich grup przedszkolnych, chętnie włączają się do programu, poprzez codzienne, przynajmniej 20 minutowe czytanie dzieciom bajek, baśni oraz rozmowę na temat przeczytanej lektury, postępowania bohaterów, ich emocji, uczuć i postępowania.
6. Założony został kącik informacyjny dla rodziców promujący programy Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom oraz zamieszczona została Złota Lista książek polecanych do czytania dzieciom.
7. Zamieszczamy na stronie internetowej naszego przedszkola wszystkie wydarzenia oraz artykuły na temat walorów głośnego czytania dzieciom.
8. Nawiązaliśmy współpracę z Biblioteką Publiczną i uczestniczymy w spotkaniach czytelniczych i zajęciach bibliotecznych. Mieliśmy okazję słuchać bajek czytanych przez burmistrza Białołęki.
9. Wyposażyliśmy Bibliotekę Przedszkolaka w Płytotekę – bajki do słuchania.
10. Pozyskaliśmy do współpracy rodziców, babcie i dziadków naszych przedszkolaków.
11. Organizujemy akcje czytania w przedszkolu przez rodziców lub dziadków. Rodzice chętnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w głośnym czytaniu dzieciom.
12. Podczas festynu rodzice mogli czytać bajki swoim dzieciom w specjalnie przygotowanym kąciku, siedząc w wygodnym fotelu.
13. Uczestnicy festynu otrzymywali materiały promocyjne fundacji.
14. Gościmy w naszym przedszkolu zaproszone grupy teatralne, a także chodzimy do teatru W BOK-u na przedstawienia Teatru Edukacji
15. W ramach zajęć programowych bawimy się w teatr zapoznając dzieci z wybranymi pozycjami literatury dziecięcej.
16. Rozwijamy talenty plastyczne poprzez organizowanie konkursów plastycznych na temat poznanej literatury dziecięcej.
17. Corocznie przygotowujemy przedstawienia dla rodziców, dzieci odgrywają role jak prawdziwi aktorzy.
18. Bierzemy udział w konkursach recytatorskich i plastycznych.
19. Uczestniczymy w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom zapraszając do wspólnego czytania przedstawicieli różnych środowisk, rodziców, babcie i dziadków.
20. Angażujemy rodziców do aktywnego udziału w zajęciach i programach – przedstawienia mini teatralne w wykonaniu rodziców np. inscenizacja wiersza J. Brzechwy Na straganie.
21. W ramach programu organizujemy Dzień Pluszowego Misia – zapoznajemy dzieci z literaturą dziecięcą (Miś Paddington, Miś Uszatek, seria książek o Kubusiu Puchatku, Miś Remiś, Mój brat niedźwiedź…).
22. Inicjujemy psychoedukację rodziców – rozdawanie ulotek, przedstawienie walorów głośnego czytania dzieciom na zebraniach grupowych, włącznie rodziców do wspólnego czytania literatury dziecięcej podczas zajęć.