Ramowy rozkład dnia


RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.00-8.00
Schodzenie się dzieci; zabawy swobodne w wybranych kącikach; praca wyrównawcza indywidualna i zespołowa

8.00-8.30
Zabawy kierowane prowadzone przez nauczyciela; głośne czytanie dzieciom; zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne kształtujące sprawność fizyczną dzieci

8.30-8.40
Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe

8.40-9.00
Śniadanie

9.00-9.15
Czynności higieniczne, przygotowanie do zajęć

GRUPY MŁODSZE (3 latki i 4 latki w I semestrze) GRUPY STARSZE ( 5 i 6 latki, 4 latki w II semestrze)
9.15-9.45
Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową

9.45-10.00
Zabawa ruchowa; czynności higieniczne, przygotowanie do wyjścia do ogrodu

10.00-11.30
Zabawy kierowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym lub na Sali gimnastycznej; spacery, obserwacje przyrodnicze

9.15-9.45
Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową

9.45-9.55
Zabawa ruchowa

9.55- 10.20
Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową;

10.20-10.30
czynności higieniczne, przygotowanie do wyjścia do ogrodu

10.30-11.30
Zabawy kierowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym lub na Sali gimnastycznej; spacery, obserwacje przyrodnicze

11.30- 11.40
Przygotowanie do obiadu

11.40-12.00
Obiad

GRUPY MŁODSZE (3 latki i 4 latki w I semestrze) GRUPY STARSZE ( 5 i 6 latki, 4 latki w II semestrze)
12.00-14.00
Odpoczynek poobiedni
12.00-14.00
– relaksacja, głośne czytanie dzieciom ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia dodatkowe według harmonogramu, zabawy podejmowane z własnej inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

14.00-14.20
Czynności samoobsługowe

14.20-14.30
Zabawa ruchowa

14.30-14.40
Głośne czytanie dzieciom

14.40-15.00
Podwieczorek

15.00-17.00
Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne w sali lub w ogrodzie, zajęcia dodatkowe według harmonogramu, praca indywidualna lub w małych zespołach, zabawy dowolne według zainteresowań, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, czynności porządkowo-gospodarcze