Dzieci


     W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu oraz innej formie wychowania przedszkolnego, w rozliczeniu tygodniowym:
1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
3) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedną piątą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego;
4) pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:
a) dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),
b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

My przedszkolaki:

1. PRZESTRZEGAMY USTALONYCH WSPÓLNIE Z NASZYMI PANIAMI ZASAD I NORM POSTĘPOWANIA W GRUPIE;
2. MÓWIMY SOBIE MIŁE SŁOWA – JESTEŚMY UPRZEJMI, ŻYCZLIWI I PRZYJAŹNI;
3. SZANUJEMY SIĘ NAWZAJEM;
4. NIE PRZESZKADZAMY SOBIE W ZABAWIE I PRACY;
5. DBAMY O NASZE ZABAWKI, SZANUJEMY JE I SPRZĄTAMY PO ZAKOŃCZONEJ ZABAWIE;
6. ŻYJEMY W ZGODZIE Z DZIEĆMI W GRUPIE I PRZEDSZKOLU – NIKOGO NIE KRZYWDZIMY;
7. STARAMY SIĘ SPOŻYWAĆ WSZYSTKIE POSIŁKI PRZYGOTOWANE SPECJALNIE DLA NAS;
8. DBAMY O SWÓJ WYGLĄD, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO;
9. AKCEPTUJEMY INNYCH I POMAGAMY SOBIE NAWZAJEM – STARAMY SIĘ POSTĘPOWAĆ UCZCIWIE I SZLACHETNIE;
10. DBAMY O ZWIERZĘTA, CHRONIMY PRZYRODĘ – UCZYMY SIĘ POSTĘPOWAĆ ODPOWIEDZIALNIE;
11. ZGŁASZAMY DOROSŁYM WSZYSTKIE ZAUWAŻONE NIEBEZPIECZNE SYTUACJE – MÓWIMY, KIEDY DZIEJE SIĘ KOMUŚ KRZYWDA;
12. UŻYWAMY „CZARODZIEJSKICH” SŁÓW: PROSZĘ, PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ, DZIEŃ DOBRY.

W naszym przedszkolu organizowane są również bezpłatne zajęcia dodatkowe. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć.