Opłaty


ŻYWIENIE

15 ZŁ/ DZIEŃ

Wpłat należy dokonywać do 15 dnia miesiąca, „z góry” na numer konta:

60 1030 1508 0000 0005 5017 1058

Jak obliczyć kwotę za żywienie?

Liczba dni roboczych w miesiącu x 15 zł

Gdy są zwroty:

(liczba dni roboczych x 15 zł) – (liczba dni nieobecnych z poprzedniego miesiąca x 15 zł)

UWAGA- MIESIĄCE MOGĄ MIEĆ RÓŻNĄ LICZBĘ DNI ROBOCZYCH !

RADA RODZICÓW

Wpłata dobrowolna na numer konta:

58 1240 6117 1111 0010 3634 7929