FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W CZASIE COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z procedurami, które obowiązują w przedszkolu od 18 maja 2020r.

Drodzy rodzice prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na załącznik dotyczący przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

Wszyscy rodzice, których dzieci będą uczęszczać do przedszkola od 18 maja mają obowiązek złożyć załącznik nr 2 do procedury bezpieczeństwa (…).

Rodzice, których dzieci będą uczęszczać do przedszkola od 25 maja mają obowiązek złożyć załącznik  2 do procedury bezpieczeństwa (…).

Procedura bezpieczeństwa – główna

zał. 2 do Procedury bezpieczeństwa – Oświadczenie opiekuna prawnego o zapoznaniu się z Procedurą bezpieczeństwa

zał. 3 do Procedury bezpieczeństwa – w zakresie profilaktyki zdrowotnej..

Zał. 4 do Procedury bezpieczeństwa – Procedura postępowania na wypadek zakażenia COVID-19

zał – 5 – przyprowadzanie i odbieranie

Zał. 6 do Procedury bezpieczeństwaa – Procedura wykonywania i monitorowania codziennych prac porządkowych

zał. 7 do Procedury bezpieczeństwa – Procedura korzystania z placu zabaw w reżimie sanitarnym

zał. 1 do Procedura korzystania z placu zabaw w reżimie sanitarnym

zał. 8 do Procedury bezpieczeństwa – mycie rąk

zał. 8 do Procedury bezpieczeństwa - mycie-rak

zał. 9 do Procedury bezpieczeństwa – dezynfekcja rąk

zał. 9 do Procedury bezpieczeństwa - dezynfekcja_rak_MZ

zał. 10 do Procedury bezpieczeństwa – prawidłowe zakładanie i zdejmowanie maski

zał. 10 do Procedury bezpieczeństwa - maseczka-MZ-PIS

zał. 11 do Procedury bezpieczeństwa – prawidłowe zakładanie i zdejmowanie maski

zał 11 do Procedury bezpieczeństwa- rękawiczki

zał. 12 do Procedury bezpieczeństwa – klauzula informacyjna

zał. 13 do Procedury bezpieczeństwa – upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – pomiar temperatury

OSTATNIO DODANE

Atrakcje w przyszłym tygodniu

...

Czytaj więcej

Spotkanie z autorką książek P. Moniką Kamińską

...

Czytaj więcej

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego

Tekst artykułu - załącznik...

Czytaj więcej