Grupy przedszkolne


„Zabawa to sposób na poznawanie, odkrywanie
oraz akceptowanie siebie,
drugiego człowieka i świata”

Podstawową formą pracy w naszym przedszkolu jest zabawa czyli sposób na poznawanie, odkrywanie oraz akceptowanie siebie, drugiego człowieka i świata. Najwięcej możliwości w tym zakresie stwarza kontakt ze sztuką, a w szczególności różne formy teatralne, słowno-muzyczne oraz twórczość plastyczna.

We wszystkich grupach wiekowych w roku szkolnym 2016/2017 realizujemy treści aktualnej podstawy programowej i zgodny z jej założeniami program ,,Trampolina przedszkolaka” – wyd. PWN – wszystkie grupy oraz programy własne lub ich elementy:

-,,Matematyka na wesoło” – program opracowany przez mgr A. Górniak
-,,A czy Wy tak potraficie?”-program profilaktyczny w Przedszkolu Nr 64 – oprac. mgr Katarzyna Jurkiewicz
-,,Prace plastyczne dziecka narzędziem diagnozy pedagogicznej” -oprac. mgr U. Zaręba, mgr Renata Pietrzykowska
-,,Dziecko twórcą i odbiorcą sztuki” -program rozwijania twórczej aktywności dzieci przez teatr, muzykę i plastykę -opracowane przez mgr Katarzynę Kołomańską, mgr Beatę Koszewską
-,,Bezpieczny przedszkolak”- program wychowania komunikacyjnego
-,,Wspomaganie rozwoju dziecka 3-letniego” mgr E. Janiuk
– program „Zdrowy styl życia” mgr R. Owińska
-program ,,Zabawy ruchowe…”-mgr Joanny Sochackiej
-,,Przedszkolaczek dobrze wie, co jest zdrowe, a co nie” – mgr A. Górniak

a także elementy metod:

-pedagogika zabawy;
– metodaDennisona
– „Miejski program ekologiczny”, dzięki któremu dzieci zdobywają nagrody na różnych etapach konkursów
-„Dziecięca matematyka-program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych.” Autorki: E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska
-„Ćwiczenia grafomotoryczne w przygotowaniu dzieci przedszkolnych do nauki pisania” wg Hanny Tymichowej, opracowane przez Martę Bogdanowicz

-od marca 2011r. nasze przedszkole włączyło się do akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”- zachęcamy i zapraszamy do przedszkola chętnych rodziców do czytania dzieciom baśni, bajek, legend i ciekawych książek, a także do czytania dzieciom w domu ,,codziennie, 20 minut dziennie”