Grupy przedszkolne


„Zabawa to sposób na poznawanie, odkrywanie oraz akceptowanie siebie, drugiego człowieka i świata”

Podstawową formą pracy w naszym przedszkolu jest zabawa czyli sposób na poznawanie, odkrywanie oraz akceptowanie siebie, drugiego człowieka i świata. Najwięcej możliwości w tym zakresie stwarza kontakt ze sztuką, a w szczególności różne formy teatralne, słowno-muzyczne oraz twórczość plastyczna.

W roku szkolnym 2020/2021 we wszystkich grupach wiekowych realizujemy treści aktualnej podstawy programowej i zgodny z jej założeniami program „Nowa Trampolina” – wydawnictwa PWN, oraz programy własne lub ich elementy:

– „Savoir-vivre przedszkolaka” – program z zakresu edukacji kulturalno – społecznej, mgr M. Seremak, mgr W. Milewska
– „Więcej wiem – mniej choruję” – program profilaktyczny, koordynatorzy mgr K. Kurowska, mgr R. Owińska
– „Eko – ludek” – ogólnopolski program edukacyjny, koordynatorzy mgr A. Śniegocka, A. Cupał
– Program edukacji kulturalnej m. st. Warszawy – koordynator placówki mgr K. Kołomańska
– „Agresji mówimy nie” – program profilaktyczny, mgr J. Sochacka
– „Piękna nasza Polska cała” – program patriotyczny, wychowania do wartości i kształtowania patriotycznych postaw dzieci, mgr M. Tymicka, mgr W. Milewska, mgr S. Przygucka
– „Raz, dwa, trzy słuchasz TY!” – program wspomagający ćwiczenie percepcji słuchowej u dzieci w wieku przedszkolnym”, mgr M. Tymicka, mgr A. Frydrych
– „Zastosowanie dramy w rozwijaniu aktywności twórczej dzieci w wieku przedszkolnym” – program wspomagający wszechstronny rozwój dzieci, mgr W. Milewska, A. Kondraciuk
– „Matematyka na wesoło” – program edukacji matematycznej, mgr A. Górniak
– „Dziecko twórcą i odbiorcą sztuki” – program rozwijania twórczej aktywności dzieci przez teatr, muzykę i plastykę, mgr K. Kołomańska, mgr Beata Koszewska
– „Bezpieczny przedszkolak”- program wychowania komunikacyjnego
– „Wspomaganie rozwoju dziecka 3-letniego” – program, mgr E. Janiuk
– „Zdrowy styl życia” – program, mgr R. Owińska
– „Zabawy ruchowe…” – program, mgr J. Sochacka
– „Przedszkolaczek dobrze wie, co jest zdrowe, a co nie” – program, mgr A. Górniak

a także elementy różnych metod:

– Pedagogika zabawy Klanza
– Ruch rozwijający W. Sherborne
– Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona
– Dobry start M. Bogdanowicz
– Glottodydaktyka B. Rocławski,
– „Dziecięca matematyka – program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych.” Autorki: E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska
– „Ćwiczenia grafomotoryczne w przygotowaniu dzieci przedszkolnych do nauki pisania” wg H. Tymichowej, opracowane przez M. Bogdanowicz
– „Miejski program ekologiczny”, dzięki któremu dzieci zdobywają nagrody na różnych etapach konkursów
– „Igłą i nitką” – rozwijanie koncentracji uwagi i koordynacji oko – ręka u dziecka
– „Senso-psoty” – wspomaganie rozwoju dziecka w oparciu o teorię integracji sensorycznej
– drama
– pantomima
– bajkoterapia, itd.

We wrześniu 2019 r. nasze przedszkole przystąpiło do Programu Sanford Harmony pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka M. Pawlaka, międzynarodowego programu wspierania rozwoju społeczno – emocjonalnego dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Program realizowany jest w bieżącym roku przedszkolnym.

W bieżącym roku szkolnym przedszkole uczestniczy w II Edycji Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek” czyli Bajkowej podróży do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni, autorstwa A. Zielińskiej i L. Fabiszewskiej, zorganizowanego przez Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle.

Od marca 2011 r. nasze przedszkole angażuje się w akcję ,,Cała Polska czyta dzieciom”– zachęcamy i zapraszamy do przedszkola chętnych rodziców do czytania dzieciom baśni, bajek, legend i ciekawych książek, a także do czytania dzieciom w domu „codziennie, 20 minut dziennie”. Na okres pandemii akcja została wstrzymana.