Grupa IX – Kubusie


Grupa IX „Kubusie” liczy 18 dzieci, wśród których jest 11 dziewczynek i 7 chłopców. Większość grupy  to dzieci 6-letnie,  które w ciągu całego roku będą aktywnie przygotowywać się do rozpoczęcia edukacji w szkole podstawowej.  Pozostali wychowankowie to dzieci 5-letnie,  aktywne i chętne  do wspólnego poznawania świata.

Nasze przedszkolaki  chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne, zarówno  podczas zabaw, jak i zajęć. Wychowankowie bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe  organizowane  w sali przedszkolnej oraz  na placu zabaw. Wszyscy starają się być samodzielni i koleżeńscy, przestrzegają  zasad zgodnego współżycia w grupie. Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo też lubią zabawy dydaktyczne i tematyczne  w kącikach zainteresowań.

Każdy nasz dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy.

W czasie spędzonym w przedszkolu dzieci  będą poszerzać  wiedzę , rozwijać swoje umiejętności. Przed nimi bowiem ważne wyzwanie- wkroczenie w świat liter i liczb. Pomocne w tym zakresie jest wykonywanie zadań w kartach pracy z pakietu „Plac zabaw”.

Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości z łatwością sprostają wszystkim wyzwaniom, a pobyt w przedszkolu będzie dla nich czasem przyjemności i wszechstronnego rozwoju.