Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne


PAŹDZIERNIK 2019

TEMATY:
1.Dary jesieni
2.Dbamy o zdrowie
3.Jesienią w parku i lesie
4.Zabawy na jesienne wieczory

Ad.1
– poszerzanie słownika, doskonalenie motoryki małej, klasyfikowanie, dzielenie wyrazów na
sylaby
– nazywanie i rozpoznawanie części nadziemnych i podziemnych warzyw
– rozwijanie kreatywności i sprawności manualnej
– wprowadzenie litery A, a
– przeliczanie obiektów z użyciem liczebników porządkowych, doskonalenie pamięci świeżej
– zliczanie obiektów, doskonalenie percepcji wzrokowej i grafomotoryki, odzwierciedlanie
liczby przedmiotów na zbiorach zastępczych
– doskonalenie umiejętności kreatywnego działania, doskonalenie motoryki małej,
– dedukowanie, doskonalenie sprawności manualnej, percepcji wzrokowej i logicznego
myślenia, odwzorowywanie.

Ad.2
– zapoznanie dzieci z piętrami piramidy i konkretnymi produktami spożywczymi, klasyfikacja
produktów spożywczych, przeliczanie
– poszerzanie wiedzy na temat pochodzenia produktów, dostrzeganie związków przyczynowo
– skutkowych
– porządkowanie elementów, porównywanie, doskonalenie percepcji wzrokowej i sprawności
manualnej
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat aktywności ruchowej i konsekwencji związanych z
ruchem i zdrowiem
– doskonalenie cięcia nożyczkami, kategoryzacja, nazywanie części garderoby, klasyfikacja w
zależności od pogody
– segregowanie, klasyfikowanie, zabawy fabularyzowane
– porównywanie dwuelementowych zbiorów i tworzenie zbiorów z różnych materiałów
– wprowadzenie litery I, i; ćwiczenia w wyodrębnianiu głosek w nagłosie, wygłosie i
śródgłosie
– wprowadzenie numeru alarmowego 112
– poszerzanie wiedzy dzieci na temat służb ratowniczych.

Ad.3
– przeliczanie, poszerzanie słownika, wyszukiwanie zwierząt największych i najmniejszych,
zwierząt żyjących pod ziemią i w górnych częściach lasu
– doskonalenie orientacji na kartce, koordynacji ręka – oko
– poszerzanie wiedzy przyrodniczej, wyszukiwanie podobieństw, ćwiczenie percepcji
wzrokowo – ruchowej
– doskonalenie logicznego myślenia i umiejętności matematycznych typu kategoryzowanie
– przeliczanie, porównywanie, szeregowanie

Ad.4
– doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności klasyfikacji
– prezentacja różnych technik malarskich oraz rodzajów malarstwa (pejzaż, portret, martwa
natura, malarstwo abstrakcyjne)
– klasyfikowanie, łączenie obrazów tego samego rodzaju
– doskonalenie percepcji wzrokowej i grafomotoryki
– wdrażanie do nawyku poprawnej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia
codziennego
– zapoznanie z różnymi rodzajami muzyki, rysowanie swoich emocji i odczuć, budowanie
tolerancji, odmienności opinii
– utrwalanie faktów z życia Fryderyka Chopina
– wymyślanie, prezentowanie i powtarzanie rytmów dzwiękowych
– porównywanie biletów do teatru i do kina, tworzenie własnych kukiełek, posługiwanie się
symbolami w sytuacjach życiowych
– prezentacja znanych wierszy, zachęcanie do wymyślania pytań
– wprowadzenie litery E, e, wyodrębnianie litery i głoski, ćwiczenie spostrzegawczości,
utrwalenie litery E, analiza i synteza wzrokowa i słuchowa, ćwiczenie słuchu słuchu
fonemowego.

WRZESIEŃ 2019

Tematy:

  1. W przedszkolu
  2. Wakacyjne wspomnienia
  3. Jesteśmy bezpieczni
  4. Dbam o siebie i środowisko (O, o jak oko; 1)

Ad. 1.

–  przypomnienie sobie  przedszkolnego świata, wykorzystanie zabaw integrujących grupę,
– zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach. Rozmowy  o emocjach towarzyszących pierwszego dnia w przedszkolu, przypomnienie  planu dnia w przedszkolu wspólne tworzenie  grupowego regulaminu.
– wspólne wspomnienia przygód wakacyjnych , rozmowy o pamiątkach z wakacji

Ad. 2.

– przypomnienie , jaką porą roku jest lato i czym się charakteryzuje. Zwrócenie  uwagi na bezpieczeństwo podczas wypoczynku i zabawy,
– rozmowy o wakacyjnych podróżach i pamiątkach z nich przywiezionych, co sprzyja wzmacnianiu  odwagi dzieci przed publicznymi wystąpieniami , próby  budowania dłuższych wypowiedzi, poszerzenie  wiedzy na temat kierunków wakacyjnych pobytów w naszym kraju i za granicą, praca z mapą , dzieci dowiedziały się jak oznaczane są morza, jeziora i góry, a także potrafią oszacować odległość na mapie,
–  klasyfikowanie , segregowanie różnych przedmiotów,  ćwiczenie sprawności ręki, umiejętność niezbędna w przyszłości do prawidłowego pisania.

Ad. 3.

–  ważny temat, jakim jest bezpieczeństwo. Skupienie uwagi nie tylko na znakach drogowych i przejściu dla pieszych (choć te elementy także utrwaliliśmy), ale na bezpieczeństwie w domu, w kontakcie z nieznajomymi, a także na postępowaniu w sytuacjach zagrażających życiu, takich jak pożar, utrwalenie numerów alarmowych,
–  utrwalenie znajomości przez dzieci dokładnego adresu zamieszkania oraz imienia i nazwiska w przypadku np. zgubienia się, zwrócenie uwagi, że nie każdemu należy ufać, ponieważ  każda nieznajoma osoba może być niebezpieczna, niezależnie od tego jak wygląda,

Ad. 4.

– temat dbania o zdrowie i środowisko, utrwalenie nazw części ciała człowieka, zapoznanie się z najważniejszymi organami wewnętrznymi, takimi jak m.in. mózg, płuca, serce. Aby zrozumieć działanie niektórych z nich, posłużyliśmy się doświadczeniami, np. poznawaliśmy pojemność naszych płuc dzięki dmuchaniu balonów,
–  tematem zmysłów człowieka, wykorzystywanie doświadczeń, poznanie działania i funkcję wzroku, słuchu, dotyku i węchu-  uwrażliwienie dzieci na osoby niepełnosprawne.
– zwrócenie uwagi na  zanieczyszczenie środowiska i jego wpływ na człowieka i jego zmysły.
-zapoznanie się z pierwszą literą – O i liczbą – 1. wyszukiwanie i kolorowanie liter o w gazetach, a także szukanie słów rozpoczynających się,zawierających w środku i na końcu głoskę o.