Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne


MARZEC 2020

 1. W marcu jak w garncu.
 2. Porządki w ogrodzie.
 3. Witaj wiosno.
 4. Zwierzęta na wiejskim podwórku.

Ad. 1.

 • Ćwiczenie prawidłowego toru oddychania
 • Wypowiadane się na temat treści utworu, budowanie wypowiedzi zrozumiałej dla otoczenia
 • Podawanie nazw zjawisk atmosferycznych
 • Uświadamianie znaczenia troski o własne zdrowie
 • Wyjaśnienie zwrotu „ubierać się na cebulkę”
 • Poznanie procesu powstawania deszczu
 • Ćwiczenie palców poprzez lepienie z plasteliny
 • Wyjaśnienie znaczenia określenia ”kalendarz pogody”
 • Utrwalenie znaczenia symboli pogody
 • Doskonalenie umiejętności liczenia do 5 

Ad. 2.

 • Zapoznanie z wyglądem przebiśniegu
 • Eksperymentowanie kolorami , malowanie farbami dużej powierzchni
 • Rozmowa na temat pracy ogrodnika
 • Utrwalenie nazw narzędzi ogrodnicznych; wyjaśnienie pojęcia: sianie, ziarna, sadzonki,
 • Zapoznanie z różnymi roślinami cebulkowymi
 • Posługiwanie się określeniami: mniejsze, większe, ciężkie, lekkie
 • Rozmowa na temat pierwszych zwiastunów wiosny

Ad. 3.

 • Wzbogacanie słownika o określenia: miękkie, puszyste, miłe.
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami ptaków zwiastujących wiosnę: jaskółki, bociana i skowronka.
 • Rozpoznawanie głosów ptaków; doskonalenie analizy sylabowej
 • Rozumienie określeń: na, nad, obok.
 • Rozpoznawanie wyglądu kwiatów wiosennych
 • Wskazywanie w parze przedmiotów lżejszych i cięższych, mniejszych i większych.
 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajem topnienia marzanny
 • Ćwiczenie narządów artykulacyjnych
 • Rozmowa na temat wartości odżywczych szczypiorku

Ad. 4.

 • Posługiwanie się nazwami zwierząt: kogut, kura, kaczka, świnia, kot, pies,krowa.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania figury i tła.
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i uważnego słuchania
 • Dobieranie zwierząt do ich domów
 • Rozwijanie poczucia rytmu
 • Doskonalenie czynności podstawowych: chodu, biegu, skoku, utrzymywania równowagi.

LUTY 2020

TEMATY KOMPLEKSOWE:  

 1. Baśnie, bajki i legendy
 2. Bale, bale w karnawale
 3. Wynalazki
 4. W dawnych czasach

 Ad.1.

– rozwijanie mowy i myślenia;

–  zapoznanie z bohaterami bajkowymi;

– wdrażanie do rozróżniania dobra i zła;

–  rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej – odgrywanie ról,

– zapoznanie z zasadami korzystania z książek;

–  kształtowanie spostrzegawczości, refleksu i umiejętności kojarzenia.

Ad.2.

rozumienie pojęcia karnawał orazpoznanie sposobów na spędzenie karnawału;

– wdrażanie do wspólnej zabawy;

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się;

– doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-4;

– poznanie pracy fryzjera;

– rozumienie i określanie cech przedmiotów: wielkość, kształt, kolor.

Ad.3.

–  przybliżenie dzieciom, że dzięki wynalazkom żyje się łatwiej;

– zapoznanie z różnymi sposobami komunikowania się,

–  poznanie wyglądu pierwszych telefonów rowerów.

– rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt.

– rozwijanie wyobraźni i pomysłowości podczas układania mozaiki geometrycznej

– doskonalenie przeliczania przedmiotów.

Ad.4.

– przybliżenie dzieciom prehistorycznych czasów, zapoznanie z dinozaurami,

– zapoznanie z procesem powstania węgla

– rozwijanie ekspresji plastycznej;

– poznanie i określanie właściwości soli;

-kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego podczas zabaw badawczych;

– doskonalenie celności rzutu.

STYCZEŃ  2020

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 • WITAMY NOWY ROK
 • CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ
 • ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA
 • ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

Ad.1

 • rozwijanie mowy i myślenia
 • pogłębianie wiedzy o porach roku
 • zapoznanie dzieci z kalendarzem
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • utrwalenie znajomości kolorów, zapoznanie z kolorem białym i czarnym
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmu

Ad.2

 • rozwijanie mowy i myślenia
 • poznawanie właściwości śniegu
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • zapoznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy,
 • zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody lód, szron, śnieg
 • wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem
 • zachęcanie do budowania dłuższych wypowiedzi

Ad.3

 • wzmacnianie więzi z rodziną
 • kształtowanie szacunku do ludzi starszych
 • rozwijanie ekspresji ruchowej
 • wdrażanie do udziału w uroczystościach publicznych
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej, umiejętności ilustrowania piosenki ruchem.

Ad. 4

 • zapoznanie ze sportami zimowymi
 • wdrażanie do zachowania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie.
 • zwrócenie uwagi na dostosowanie ubioru do pogody
 • rozwijanie aparatu artykulacyjnego
 • wdrażanie do budowania dłuższych wypowiedzi
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej, umiejętności ilustrowania piosenki ruchem.
 • Wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem.

GRUDZIEŃ 2019

TEMATY:

 1. GRUDNIOWE ŻYCZENIA
 2. KIM BĘDĘ JAK DOROSNĘ
 3. ŚWIĘTA ZA PASEM
 4. ŚWIĄTECZNE TRADYCJE

Ad.1

 • Zapoznanie dzieci z tradycją związaną ze Świetym Mikołajem
 • Uczestniczenie w mikołajkowych zabawach
 • Rozwijanie twórczości plastycznej – prezent dla Mikolaja
 • Przeliczanie i porownywanie liczebności zbiorów.
 • Nauka piosenki Mikołaj jedzie samochodem

Ad 2

 • Zapoznanie dzieci z niektórymi zawodami
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat historyjki obrazkowej. Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych.
 • Poszerzanie słownika czynnego
 • Porządkowanie elementów wg długości
 • Rozwijanie prawidłowej wymowy poprzez ćwiczenia artykulacyjne.
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych muzyką

Ad. 3

 • Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Umożliwianie zdobywania doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym.
 • Stwarzanie sytuacji umożliwiających wyrażanie siebie
 • Dostrzeganie swojej roli w codziennych pracach domowych

Ad.4

 • Zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycją w Polsce i na świecie ( rozwijanie w dzieciach potrzeby szanowania zwyczajów religijnych i ludowo – kulturowych w Polsce oraz uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, uświadomienie i różnicowanie potrzeb materialnych i niematerialnych)
 • Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa i formułowaniu wypowiedzi poprawnych gramatycznie, składniowo i logicznie.
 • Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej przez wykonywanie papierowych składanek.
 • Zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania piosenek z uwzględnieniem rytmu, tempa muzycznego, wysokości dźwięku oraz zmiany dynamiki muzyki.
 • Budzenie poczucia estetyki podczas tworzenia sztuki użytkowej ( komponowanie ozdób świątecznych z różnych materiałów)
 • Rozwijanie pamięci przez uczenie się tekstów na pamięć ( z uwzględnieniem rozumienia ich treści)

LISTOPAD 2019

TEMATY KOMPLEKSOWE: 

 1. „Listopadowe wspomnienia”
 2. „Święto listopadowe”.
 3. „Jesienna pogoda”.
 4. „Zwierzęta domowe”.
 5. „Zimno, coraz zimniej” 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 1. Tworzenie ramki na zdjęcie rodzinne; podawanie nazw członków rodziny; kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat zawodów wykonywanych przez mamę i tatę; zachęcanie dzieci do rozmów z rodzicami na temat ich ulubionych zabaw i zabawek z dzieciństwa; kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych; posługiwanie się określeniami: niższy, wyższy.
 2. Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi Polski, budzenie szacunku do symboli narodowych; wzbogacenie słownika dzieci o nowe wyrazy: flaga, godło, herb, hymn; kształtowanie postawy patriotycznej; obserwowanie podczas spaceru symboli narodowych związanych ze Świętem Niepodległości; poznanie wybranych legend związanych z Polską i jej stolicą Warszawą.
 3. Podawanie nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni; próby tworzenia deszczowej muzyki – gra na instrumentach; dostrzeganie kształtów i kolorów chmur; rozwijanie wyobraźni; grupowanie elementów według wielkości; opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu;  utrwalanie nazw ubrań.
 4. Różnicowanie wielkości: duży, większy, największy oraz mały, mniejszy, najmniejszy; próby opisywania wyglądu zwierzęcia; kształtowanie potrzeby opiekowania się zwierzętami, rozumienie słowa opiekun; identyfikowanie i określanie własnych emocji, radzenie sobie ze smutkiem i stresem; zapoznanie z pracą weterynarza; doskonalenie rozpoznawania głosów zwierząt domowych.
 5. Rozwijanie postawy szacunku i właściwych zachowań społecznych; utrwalanie nazw zwierząt; wzbogacanie wiedzy przyrodniczej (zimowe mieszkania zwierząt); doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów; poszerzenie wiedzy przyrodniczej (zwierzęta zasypiające na zimę); poznanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt

PAŹDZIERNIK 2019

TEMATY KOMPLEKSOWE: 

 1. „Dary jesieni”
 2. „Dbamy o zdrowie”.
 3. „Jesień w parku i w lesie”.
 4. „Zabawy na jesienne wieczory”. 

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 1. Rozpoznawanie warzyw i podawanie ich nazw; rozszerzanie słownika czynnego dzieci rozpoznawanie owoców i podawanie ich nazw; poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat grzybów; wdrażanie do zachowania szczególnego bezpieczeństwa podczas ich rozpoznawania i zbierania;  usprawnianie małej motoryki poprzez zabawy z plasteliną; rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez tworzenie i kontynuowanie prostych rytmów ruchowych, słuchowych i graficznych.
 2. Rozumienie znaczenia wyrażenia zdrowe odżywianie się; zapoznanie dzieci z pracą lekarza pediatry; kształtowanie właściwego zachowania podczas wizyty u lekarza; rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych; rozpoznawanie i podawanie nazw części garderoby; podnoszenie kompetencji matematycznych poprzez kształtowanie rozumienia liczby w aspekcie kardynalnym; przeliczanie w zakresie 1–3; określanie, rozumienie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia człowieka; poznanie znaczenia ruchu dla zdrowia.
 3. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualną porą roku; liczenie w dostępnym zakresie; porównywanie liczebności zbiorów i tworzenie zbiorów równolicznych; zapoznanie z wyglądem i nazwami różnych orzechów (włoski, laskowy); poznanie zwyczajów zwierząt szykujących się do zimy; rozpoznawanie zwierząt i podawanie ich nazw; tworzenie obrazu do muzyki zbieranie eksponatów do kącika przyrodniczego.
 4. Nabywanie odwagi w malowaniu ręką; utrwalanie nawyków higienicznych i porządkowych; doskonalenie wyobraźni ruchowej poprzez zabawę przy muzyce; kształcenie słuchu i poczucia rytmu; wdrażanie do umiejętnego korzystania z plasteliny, wykonanie kukiełek do teatrzyku zgodnie z poleceniem N.; próby odgrywania różnych scen z życia za pomocą kukiełek (inicjowanie zabaw teatralnych);nabywanie umiejętności rzucania i łapania piłki.

WRZESIEŃ 2019

TEMATY KOMPLEKSOWE: 

 1. „W przedszkolu”
 2. „Wakacyjne wspomnienia”.
 3. „Jesteśmy bezpieczni”.
 4. „Dbamy o siebie i środowisko”.

 ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 1. Przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci; zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu; poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu; rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach; rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć: na górze, na dole, obok; kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych.
 2. Zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem, grupowanie przedmiotów według rodzajów wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami; kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali; wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, proszę; rozumienie pojęć mały, duży; poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie ogrodu przedszkolnego;
 3. Zapoznanie z pracą policjanta jako osoby, która dba o nasze bezpieczeństwo; rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów w dostępnym zakresie; poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię; układanie prostych rytmów z pasków białych i czarnych rozpoznawanie kształtu koła; posługiwanie się pojęciem koło;  rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie; rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw pojazdów, które te dźwięki wydają
 4. Rozpoznawanie i podawanie nazw części ciała; kształtowanie i wspieranie samodzielności dzieci w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności higienicznych ; rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia; podawanie nazw i wskazywanie części twarzy; wdrażanie do odkładania zabawek na ich stałe miejsca; posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych.

MAJ 2020

1. W krainie muzyki:
Ilustrowanie ruchem treści piosenki; reagowanie ruchem na zmiany tempa; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
Rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych w trakcie zabawy z instrumentami perkusyjnymi; reagowanie na umówiony sygnał.
Rozróżnianie i określanie dźwięków przyrody; zachęcanie do odpoczynku do odpoczywania na łonie przyrody.
Poznanie zawodu dyrygenta; rozwijanie kreatywności ruchowej w trakcie zabaw muzycznych.
Doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej podczas rozwiązywania zagadek słuchowych; zachęcanie do samodzielnego konstruowania instrumentów perkusyjnych.

2. Polska to mój dom:
Kształtowanie przynależności do rodziny; uwrażliwienie na potrzebę zapamiętywania nazwy ulicy, na której się mieszka.
Doskonalenie umiejętności liczenia; zabawy figurami geometrycznymi; podawanie nazwy swojej miejscowości; rozpoznawanie i podawanie nazw budynków charakterystycznych dla swojej miejscowości.
Kształtowanie tożsamości narodowej; mówimy po Polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska; budzenie przywiązania do swojego kraju.
Przypomnienie flagi-symbolu narodowego; kształtowanie tożsamości narodowej; budzenie przywiązania do swojego kraju.
Kształtowanie oraz wzmacnianie mięśni stóp i nóg, wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała; kształtowanie tożsamości narodowej, budzenie przywiązania do swojego kraju; poznanie godła-symbolu narodowego.

3. Wrażenia i uczucia:
Rozwijanie umiejętności i rozumienia własnych uczuć; doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu.
Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze smutkiem; kształtowanie postaw prospołecznych; wdrażanie do empatii.
Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze strachem; doskonalenie pamięci przez naukę krótkich rymowanek.
Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przez malowanie; rozpoznawanie nastrojów muzycznych.
Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przez ruch i muzykę; usprawnianie umiejętności ruchowych poprzez taniec.

4. Święto mamy i taty:
Dostrzeganie roli taty i mamy w życiu dziecka; swobodne posługiwanie się pojęciami jakościowymi w rozmowie- dostrzeganie podobieństw.
Rozwijanie mowy poprzez swobodne wypowiadanie się na temat swoich rodziców; nabywanie umiejętności pracy z gliną.
Podawanie nazw członków rodziny; zauważanie fizycznych podobieństw.
Ukazanie codziennych obowiązków domowych; zachęcanie do pomagania rodzicom w codziennych obowiązkach.
Wdrażanie do zgodnej zabawy podczas wspólnych działań; zachęcanie do kreatywności poprzez interpretację utworów muzycznych i literackich.

KWIECIEŃ 2020

Wielkanoc:
-wzmacnianie więzi rodzinnych
-zapoznanie z charakterystycznymi elementami związanymi z Wielkanocą
-poznanie polskich zwyczajów związanych z Wielkanocą
-poznanie tradycji święcenia pokarmów w Wielką Sobotę
-kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedna cechę
-liczenie w dostępnym zakresie
-kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się przy stole
Praca rolnika:
-poznanie pracy rolnika -czynności oraz potrzebnych mu narzędzi
-opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu
-porównywanie liczebności zbiorów, odwzorowanie liczebności za pomocą zbiorów zastępczych
-rozwijanie motoryki małej
-poznanie produktów, które powstają z mleka
Dbajmy o naszą planetę:
-klasyfikowanie przedmiotów według dwóch cech
– wdrażanie do utrzymania porządku w swoim otoczeniu
-rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę
-rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej
-rozwijanie mowy i koncentracji uwagi
-tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej
-nabywanie sprawności ruchowej i zwinności
Tajemnice książek:
-kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych książek
-rozbudzanie ciekawości badawczej-sprawdzanie różnych faktur papieru
-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat obrazka oraz wysłuchanego tekstu
-układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń
-doskonalenie umiejętności liczenia
-zapoznanie z pracą sprzedawcy w księgarni
-poznanie określeń :okładka, strona, kartka, księgarnia
-rozwijanie sprawności koordynacyjnej (równowagi, orientacji wzrokowo-ruchowej)
-rozwijanie zainteresowania książkami

STYCZEŃ 2020

TEMATY:

 1. WITAMY NOWY ROK
 2. CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ
 3. ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA
 4. ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

Ad.1

 • rozwijanie mowy i myślenia
 • pogłębianie wiedzy o porach roku
 • zapoznanie dzieci kalendarzem
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • utrwalenie znajomości kolorów, zapoznanie z kolorem białym i czarnym
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmu

Ad.2

 • rozwijanie mowy i myślenia
 • poznawanie właściwości śniegu
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • zapoznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy,
 • zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody lód, szron, śnieg
 • wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem
 • zachęcanie do budowania dłuższych wypowiedzi

Ad.3

 • wzmacnianie więzi z rodziną
 • kształtowanie szacunku do ludzi starszych
 • rozwijanie ekspresji ruchowej
 • wdrażanie do udziału w uroczystościach publicznych
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej, umiejętności ilustrowania piosenki ruchem.

Ad.4

 • zapoznanie ze sportami zimowymi
 • wdrażanie do zachowania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie.
 • zwrócenie uwagi na dostosowanie ubioru do pogody
 • rozwijanie aparatu artykulacyjnego
 • wdrażanie do budowania dłuższych wypowiedzi
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej, umiejętności ilustrowania piosenki ruchem.
 • Wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem.